Anna, HFTM

Basfakta:
 • Svensk signal: HFTM
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 115,23 fot
 • Bredd: 27,48 fot
 • Djupgående: 12,82 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 114,83 svåra läster
  • 1859: 124,36 svåra läster
  • 1866: 76,5 nyläster eller 228,4 ton
  • 1876: 242,92 ton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1857
Byggd på Dagsbo Skeppsvarv i Verkebäcksviken av skeppsbyggmästaren och sjökaptenen Anders Christian Engström för egen räkning. Engström är även huvudredare. Hemort Västervik.
Första fribrev utfärdat 20/10 1857.

1868-03-28
Andelar i fartyget såldes ut och kom vid tidpunkten att registreras på ett partrederi där tidigare ägaren och huvudredaren kvarstod som huvudredare. Hemort fortfarande Västervik.

1871-04-11
Ett partrederi i Oskarshamn är nya ägare och där handlaren i Oskarshamn, Carl Magnus Pettersson blir huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1882-03-08
Efter vissa ändringar i partrederiet blir nu Oskarshamns hamnmästare Gustaf Hagström ny huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1887-04-13
Till ny huvudredare utses delägaren sjökapten Martin Olsson. Inga övriga ändringar.

1890-11-27
I full storm och full av vatten övergavs fartyget i Nordsjön under resa Oskarshamn – Garston med pitprops. Besättningen räddades av Norska skonaren Brage från Stavanger och sattes iland i Burntisland, fartyget drev iland i närheten av Mandal i Norge.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen 1890-12-06