Balder (fb 1855)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 66,15 fot
 • Bredd: 23,50 fot
 • Djupgående: 9,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 38,94 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

Fartyget byggd okänt år och av okänd byggmästare i Gävle.

1855
Fartyget förbyggs i Öregrund av skeppsbyggmästaren J. Cammarstedt för ett partrederi i Mönsterås med sjökapten Edvard Hamberg som huvudredare. Fartygets hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 21/6 1855.

Fartyget rapporteras 1856 som troligt vrak efter att ha strandat 17 december 1855 utanför Egby på Öland under resa från Köpenhamn med en last av kaffe och islandsull.

1857-04-21
Ett partrederi med skepparen Frans Hamberg i Hullingsmåla i Ålem som huvudredare erhåller nytt fribrev vid datum ovan. Fartygets hemort Pataholm.

Någon notering om att fartyget genomgått reparation eller förbyggnad efter strandningen 1855 saknas.

1863-04-24
Destinerad med en trälast till Randers strandade fartyget på Dämmans redd utanför Vållö och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Kalmar Sjömanshus, Mönstringsliggare
 3. Aftonbladet 1856-01-04
 4. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1863-04-28
 5. Calmarposten 1863-04-29