Emanuel, HJPT, 377

Basfakta:
 • Svensk signal: HJPT
 • Svenskt reg. nr: 377
 • Längd: 77,80 fot (23,70 meter)
 • Bredd: 22,20 fot (6,14 meter)
 • Djupgående: 8,20 fot (2,45 meter)
 • Dräktighet:
  • 1866-04: 36,71 svåra läster, 21,14 nyläster
  • 1866-10: 25 nyläster eller 80,80 registerton
  • 1875: 63,75 ton
  • 1876: 61,83 ton
  • 1884: 65,12 registerton
  • 1894: 57,17 registerton
  • 1897: 59,03 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1866
Byggd på varv i Karlshamn av skeppsbyggmästaren D. R. Andersson för ett partrederi med fem deltagare i Kivik med skepparen Martin Jönsson i Kivik som huvudredare. Hemort Kivik.
Första fribrev utfärdat 11/5 1866.

1873-01-28
Ett partrederi med nio deltagare i Brantevik med skepparen Tufve Ingvarsson i Nöbbelövs socken som huvudredare köper fartyget. Hemmahamn blir Brantevik.

1896-05-08
Skeppsredaren Karl Johan Löfgren i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir med det även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1898-07-01
Ett partrederi med två deltagare i Östra Ed och med skepparen Lars Alfred Andersson i Horsö som huvudredare köper fartyget. Ny hemmahamn blir Östra Ed.

1910-10-25
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget är upphugget och skall därför utgå ur registret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.