Emanuel, HJPT, 377

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HJPT
  • Svenskt reg. nr: 377
  • Längd: 77,80 fot (23,70 meter)
  • Bredd: 22,20 fot (6,14 meter)
  • Djupgående: 8,20 fot (2,45 meter)
  • Dräktighet: 36,71 svåra läster, 21,14 nyläster eller 80,80 nettoregisterton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1866
Byggd på varv i Karlshamn av skeppsbyggmästaren D. R. Andersson för ett partrederi med fem deltagare i Kivik med skepparen Martin Jönsson i Kivik som huvudredare. Hemort Kivik.
Första fribrev utfärdat 11/5 1866.

1873-01-28
Ett partrederi med nio deltagare i Brantevik med skepparen Tufve Ingvarsson i Nöbbelövs socken som huvudredare köper fartyget. Hemmahamn blir Brantevik.

1896-05-08
Skeppsredaren Carl Johan Löfgren i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir med det även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1898-07-01
Ett partrederi med två deltagare i Östra Ed och med skepparen Lars Alfred Andersson i Horsö som huvudredare köper fartyget. Ny hemmahamn blir Östra Ed.

1910-10-25
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget är upphugget och skall därför utgå ur registret.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.