Helios, JGLC/SHDA, 2851

Basfakta:
 • Svensk signal: JGLC/SHDA
 • Svenskt reg. nr: 2851
 • Längd: 44,20 meter
 • Bredd: 7,45 meter
 • Djupgående: 3,78 meter
 • Dräktighet:
  • 1896: 154,57 registerton
  • 1925: 152,25 registerton
 • Riggning/typ: bogseringsångfartyg
Historik:

1896
Byggdes på Oskarshamns Mekaniska Verkstad som nybygge 209 med ingenjören Carl Gustaf August Lönnholm som skeppsbyggmästare för Bergnings- och Dykeri AB Neptun i Stockholm. Som huvudredare utsågs verkställande direktören Edvard Olof Liljewalch. Hemort Stockholm.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 4/4 1896.

1901-05-08
Efter vissa ändringar i bolagets styrelse utses Jean Adolf Drakenberg till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1912-05-01
W. R. Edlind blir vald till ny verkställande direktör och agerar då även som huvudredare. Stockholm fortfarande hemort.

1924-01-28
Fartyget köps av AB Edbro i Stockholm och till huvudredare utses vice konsuln Erik Axel Brodin. Hemort fortfarande Stockholm.

1924-02-28
Bergnings- och Dykeribolaget Neptun ombildas via Nya Bergnings- och Dykeribolaget Neptun. Det nya bolaget köper tillbaka fartyget och som verkställande direktör och huvudredare utses Erik Axel Brodin i Stockholm. Hemort kvarstår.

1936-08-25
Fartyget säljs för 60.0000 kronor till Finska Bergnings- och Dykeribolaget Neptun i Helsingfors och utgår därmed ur svenskt register.

1965
Såldes till Wihuri-Yhtymä/Tykö Bruk AB, Mathildedal som skrotade fartyget.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 3. http://www.tugboatlars.se
 4. Utställningshäftet “Där skepp byggdes”