Carl (b 1848)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 55,20 fot
 • Bredd: 21,96 fot
 • Djupgående: 7,62 fot
 • Dräktighet:
  • 1848: 26,5 svåra läster
  • 1865: 15,26 nyläster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1848
Byggd i Bergkvara av skeppsbyggmästaren Olof Olsson för handlaren Erik Peter Kastman i Begkvara och som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Bergkvara.
Första fribrev utfärdat 6/6 1853.

1860-04-10
Fartyget köps av den i Djursvik boende skepparen Vilhelm Petersson. Även han var ensam ägare och huvudredare. Ny hemort Djursvik.

1865-04-28
Ägaren säljer del av fartyget så att det nu redas av ett partrederi med handlaren J. L. Rosén i Mönsterås som huvudredare. Mönsterås blev hemort för fartyget.

1877
Slopad. Ägaren återsände fribrevet till Kommerskollegium 12/6 1877.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsdiarie