Landskrona, HKRL

Bild från Sjöhistoriska museet. (beskuren)
Basfakta:
  • Svensk signal: HKRL
  • Svenskt reg. nr.: –
  • Längd: 187 fot
  • Bredd: 28 fot
  • Djup: 16 fot
  • Dräktighet: 135,5 nyläster eller 443,58 registerton
  • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1873
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren John Fletcher för Landskrona Lastångare AB med grosshandlaren Carl Fredrik Neess i Landskrona som huvudredare. Hemort Landskrona.
Första fribrev utfärdat 23/10 1873.

1890-10-23
Under resa från Bordeaux mot Lissabon med styckegods strandade fartyget vid Estaca de Bares väster om Gijón på spanska kusten och bröts i två delar. Besättningen räddades.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Oskarshamnstidningen 1890-10-18
  3. Ny Daglig Allehanda 1890-10-14