Landskrona, HKRL

Bild från Sjöhistoriska museet. (beskuren)
Basfakta:
 • Svensk signal: HKRL
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 187 fot
 • Bredd: 28 fot
 • Djup: 16 fot
 • Dräktighet:
  • 1873: 135,5 nyläster eller 443,58 registerton
  • 1880: 559,47 registerton
  • 1889: 583,84 ton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1873
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren John Fletcher för Landskrona Lastångare AB med grosshandlaren Carl Fredrik Neess i Landskrona som huvudredare. Hemort Landskrona.
Första fribrev utfärdat 23/10 1873.

1890-10-23
Under resa från Bordeaux mot Lissabon med styckegods strandade fartyget vid Estaca de Bares väster om Gijón på spanska kusten och bröts i två delar. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamnstidningen 1890-10-18
 3. Ny Daglig Allehanda 1890-10-14