Sven, – , 5335

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: 5335
 • Längd: 21,25 meter
 • Bredd: 5,56 meter
 • Djupgående: 1,87 meter
 • Dräktighet:
  • 1912: 37,53 registerton
  • 1916: 38,18 ton
  • 1925: 38,33 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1912
Byggs på AB Saltviks Slip i Saltvik, Döderhults socken för ett partrederi med tre deltagare och med skepparen Lars Otto Svensson i Saltvik som huvudredare. Fartyget hemort blir Saltvik.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 30/5 1912.

1914-03-23
Skepparen Janne Persson i Ålabodarne köper ensam fartyget och blir då dessutom huvudredare. Hemort Ålabodarne.

1916-05-05
Ett partrederi i Långö med handlaren Hans Hansson Spindel i Långö som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Långö.

1923-02-26
Fartyget säljs för 12.500 kronor, nu som motorskonert, till ett partrederi med tre deltagare i Rossö och med Karl Evald Andersson som huvudredare. Ny hemmahamn blir Rossö.

1925-10-03
Skepparen Emil Alfred Pettersson i Söderfors, Köpings församling på Öland köper ensam fartyget för 11.500 kronor och blir med detta även huvudredare. Hemmahamn blir Borgholm.

1929-03-16
Fartyget köps för 12.000 kronor ensam av skepparen Gustaf Fredrik Gabriel Zakrisson i Sandviken på Öland. Han blir då också huvudredare. Hemort Sandviken.

1936-07-28
Under resa från Malmö mot Karlskrona och sedan vidare mot Färjestaden och med en last av olja blev fartyget påseglat utanför Ystad av den M/S “Alca” från Mariehamn. Orsaken till olyckan var vårdslöshet av rådande befäl på Sven. Besättningen och två passagerare räddades av “Alca”. Straxt efteråt sjönk fartyget.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat