Vidar IV, JTLH/SDJH, 5497

Basfakta:
  • Svensk signal: JTLH/SDJH
  • Svenskt reg. nr.: 5497
  • Längd: 23,72 meter
  • Bredd: 5,54 meter
  • Djup: 2,05 meter
  • Dräktighet:
    • 1910: 64,22 registerton
  • Riggning/typ: pråm
Historik:

1910
Byggd på varv i Oskarshamn. för AB A. Peterssons & Co i Oskarshamn.

1913-06-27
Ägarna registrerar nu fartyget och Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdas vid datum ovan. Någon huvudredare ej angiven.
Hemort Oskarshamn.

1916-07-29
Fartyget köps av Trävaru AB Norrköpings Exporthyvleri med säte i Norrköping men fartyget får Blankaholm som hemort. Ej heller här är någon specifik huvudredare definierad.

1931-12-30
Företaget ombildas till Igelsta Trävaru AB med säte i Östertälje vilka blir fartygets nya ägare. Fartygets hemort Östertälje.

1941-02-25
Genom haveri under lossning vid Landsort blev fartyget fullkomligt förstört och är vrak. Avfördes ur registret 15/3 1941.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat