Ran, HRMN

Basfakta:
 • Engelsk signal: VTCR
 • Engelskt reg. nr: 48508
 • Svensk signal: HRMN
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 63,8 fot
 • Bredd: 20,45 fot
 • Djupgående: 8,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1864: 336 nrt (Gb)
  • 1877: 337 nrt (Gb)
  • 1881: 350 nrt (Gb)
  • 1883: 353,8 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1863
Byggd i Shuttlewort, Shoreham i England för firma Jenkins & Co i London under namnet Arbutus.

1878
Redas/ägs av H. Field i Shoreham.

1879
Fartyget ägs/Redas nu av R. H. Penny i Shoreham.

1882
F. Gauntlett i Shoreham är ny ägare/redare.

Under resa från Grangemouth mot Stockholm med en last av kol strandade fartyget 31/10 1882 vid Norra Näsby på Ölands ostkust, drogs loss och bogserades svårt läck till Kalmar där det såldes på haveriauktion.

1883-05-29
Fartyget köps på nämnda haveriauktion i Kalmar av lantbrukaren Anders Fredrik Kreuger i Stora Skaftvik, Misterhult och han låter skeppsbyggmästaren Johan Jonsson reparera fartyget på Kalmar Skeppsvarv. Fartyget namnändras till Ran och får Stora Skaftvik som hemort.
Fribrev utfärdat vid datum ovan.

1883-10-09
Vid ankomst till Valencia 7/10 med en last av trä kunde fartyget på grund av hårt väder inte gå in i hamnen utan fick ankra på redden. Då stormen tilltog till orkan gick ankarkättingarna av och fartyget strandade och slogs sönder. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Lloyd’s Register of Shipping
 3. Ölands Tidning 1882-11-03