Adolf, HBKT

Basfakta:
 • Svensk signal: HBKT
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 63,8 fot
 • Bredd: 20,45 fot
 • Djupgående: 8,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1871: 34,75 svåra läster, 21,5 nyläster eller 69,9 registerton.
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1853
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Isak Erik August Lundberg i Döderhultsvik som själv blev huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 6/5 1853.

1854-03-31
Genom köp av andel i fartyget ägs det nu av ett partrederi med två deltagare. Tidigare huvudredare och hemort kvarstår.

1858-05-04
Oskarshamns Handelsbolag köper fartyget och till huvudredare uses vice konsuln Nils Gustaf Wijkström i Oskarshamn. Hemort Oskarshamn.

1861-04-22
Ett partrederi med två deltagare köper fartyget för 5.666,66 Rdr och som huvudredare tillsätts handlaren Nils Gustaf Deurell i Oskarshamn.

1867-09-10
Efter vissa skiften i partrederiet och efter att fartyget förbyggt och omtacklats till skonert av skeppsbyggmästaren C. Thorén på varv i Oskarshamn erhålles nytt fribrev enligt datum ovan. Inga ändringar av huvudredare eller hemort.

1869-04-15
Fartyget köps av vice konsuln Nils Gustaf Wijkström i Oskarshamn Han blir ensam ägare och då även dess huvudredare. Hemort som tidigare.

1872
Fartyget förloras i Nordsjön.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister.