Frigga, HPNF, 457

Bild från Kalmar läns museum(KLMF.Varvet00018). Okänd fotograf. Ångbåten Frigga Göteborg på en stapelbädd på varvet i Kalmar.
Basfakta:
 • Svensk signal: HPNF
 • Svenskt reg. nr: 457
 • Längd: 138,85 fot (41,20 meter)
 • Bredd: 25,10 fot (7,32 meter)
 • Djupgående: 14,30 fot (4,25 meter)
 • Dräktighet:
  • 1878: 244,92 ton
  • 1883: 289,32 ton
  • 1889: 281,16 registerton
  • 1894: 257,37 registerton
  • 1903: 246,54 ton
 • Riggning/typ: skrufångfartyg
Historik:

1878
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av ingenjören Carl Gustaf Hasselbom för ett partrederi med arton deltagare och med navigationsskoleläraren Johan Fredrik Olsson i Göteborg som huvudredare. Hemort Göteborg.
Första fribrev utfärdat 13/12 1878.

1893-04-11
Efter att ägandet i rederiet förändrats och att tidigare huvudredaren avlidit utses handlaren Ernst Johan Odenius i Göteborg till ny huvudredare. Hemort fortfarande Göteborg.

1900-08-08
Partrederiet ombildas till Ångfartygs AB Frigga med säte i Göteborg. Tidigare huvudredare och hemort kvarstår.

1916-02-21
Rederiet meddelar att styrelsens säte numera är Nyköping vilket även blir fartygets hemort. Som ny huvudredare utses delägaren och hamnkaptenen Nils Carl Malmberg i Nyköping.

Enligt tidningsuppgifter flyttar rederiet senare under året sitt styrelsesäte till Stockholm och som ny huvudredare tillträder direktören Claes Abrahamsén. Fartygets hemort ändras till Stockholm. (Information och tidpunkt om detta saknas i Certifikatet)

1916-12-23
Vid utgående från Raumo i Finland mot Stockholm utan last i stark dimma stötte fartyget på en mina, troligtvis tysk, varvid förskeppet sprängdes och fartyget sjönk på djupt vatten. En man omkom medan resterande i besättningen räddades av en lotskutter.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Dagens Nyheter 27/12 samt 28/12 1916
 4. Aftonbladet 27/12 1916