Robert, HNSQ, 2011

Basfakta:
 • Svensk signal: HNSQ
 • Svenskt reg. nr.: 2011
 • Längd: 92,50 fot
 • Bredd: 22,30 fot
 • Djup: 10,30 fot
 • Dräktighet:
  • 1877: 137,32 ton
  • 1888: 137,32 registerton
  • 1894: 130,62 regsiterton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1877
Byggt på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi på orten med handlaren Johan Robert Theodor Löfstedt som huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 1877-06-16.

1888-10-08
Efter ändringar i rederiet utses lantbrukaren Nils Johan Karlsson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1891-12-19
Efter ny förändring av andelarna i rederiet så återkommer handlaren Johan Robert Theodor Löfstedt som huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1895-12-??
Fartyget avgick förmodligen den 11 dec. från Middlesbrough mot Karlskrona med en last av stenkol och har efter detta ej hörts av varför man får anta att fartyget gått under med man och allt i Nordsjön.

Enligt ett meddelande från huvudredarens sterbhus skedde haveriet dec. 1896 vilket måste vara felaktigt då meddelandet är daterad 15/2 1896.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 2. Oskarshamnstidningen 1896-01-18