Amandus, HCDL, 636

Basfakta:
 • Svensk signal: HCDL
 • Svenskt reg. nr.: 636
 • Längd: 69 fot
 • Bredd: 21,2 fot
 • Djup: 6,1 fot
 • Dräktighet:
  • 1868: 18,5 nyläster eller 60,85 registerton
  • 1877: 52,96 ton
  • 1881: 53,45 registerton
  • 1896: 49,36 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1867
Fartyget byggs på Kårö i Loftahammar av skeppsbyggmästaren S. J. Pettersson för skepparen Johan Leander Johansson på Kårö och som ensam ägare även blir huvudredare. Fartygets hemort blir Västervik.
Första fribrev utfärdat 1868-05-28.

1872
Fribrevet från 1876 (se nedan) definierar ett fribrev från detta år. Vid eftersökning i Riksarkivet går fribrevet inte att hitta varför information från året saknas.

1876-04-12
Ett partrederi i Simrishamn med handlaren Sven August Svensson som huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemmahamn blir Simrishamn.

1893-07-26
Ett partrederi i Misterhult köper fartyget och som huvudredare utses skepparen Karl August Karlsson från Höganäs, Misterhult. Ny hemort blir Misterhult.

1895-08-29
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och som tidigare även huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1901-04-23
Efter försäljning av andelar i fartyget vilket innebär att det nu redas av ett partrederi utses sjömannen Per Alfred Sundberg i Oskarshamn till ny huvudredare och hemort blir nu Oskarshamn.

1901-09-13
Skepparen Karl August Karlsson köper tillbaka samtliga andelar i fartyget och blir med detta åter ensam ägare och huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1902-06-14
Ägaren säljer återigen andelar i fartyget och med detta redas det nu av ett partrederi. Han kvarstår som huvudredare. Hemort som tidigare.

1902-10-23
Ett partrederi i Misterhult med Carl Peter Åström från Högskulla, Misterhult som huvudredare blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Misterhult.

1906-04-19
Strandade i hårt väder och bröts sönder vid Tyke å i närheten av Sandhammaren under resa Figeholm – Malmö med bräder. Fartyget vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat