Kronan, HKTJ/SJCI, 1446

Basfakta:
 • Svensk signal: HKTJ/SJCI
 • Svenskt reg. nr.: 1446
 • Längd: 58,56 fot
 • Bredd: 19,34 fot
 • Djup: 6,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1852: 18,38 svåra läster
  • 1862: 35,33 svåra läster
  • 1866: 20 nyläster eller 65,20 registerton
  • 1874: 57,44 ton
  • 1877: 58,27 ton
  • 1894: 51,23 registerton
  • 1917: 51,79 registerton
  • 1928: 45,02 registerton
  • 1938: 49015 registerton
 • Riggning/typ: jakt
Historik:

Byggt okänt år i Roslagen. Då fribrev och information saknas fram till 1854 så är mått och riggning efter att fartyget förbyggts 1853 det som anges ovan.

1854-03-28
Fartyget förbyggs på Kolboda varv av skeppsbyggmästaren H Olsén för bruksförvaltaren Carl Gustaf Kindberg i Lovers på Öland. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Lovers, Öland.
Första fribrev utfärdat 1854-03-28.

1855-09-07
Fartyget köps av Carl Erik Hahn vid Lovers på Öland och i egenskap av ensam ägare blir han även huvudredare. Hemort som tidigare.

1862-12-10
Ägaren låter förbygga fartyget och rigga det som skonare vid Ekenäs varv av skeppsbyggmästaren C. J. Bring. Säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1873-12-09
Ett partrederi i Skillinge köper fartyget och utser skepparen Per Olsson till Huvudredare. Hemort blir Simrishamn.

1894-08-13
Skepparen Otto Svensson i Lilla Saltvik i Döderhults församling köper fartyget. Skeppsbyggmästaren C. J. Eriksson i Lilla Saltvik förbygger fartyget under året. Ny hemort blir Lilla Saltvik.

Noterbart är att Oskarshamns sjömanshus fartygsregister redan 1888 registrerat fartyget som inköpt från Skillinge till Lilla Saltvik av Otto Svensson. Tyvärr så kan den informationen inte verifieras i fribrev eller certifikat.

1916-06-15
Fartyget säljs för 750 kronor till handlaren Vilhelm Theodor Björkman i Lilla Saltvik som även blir huvudredare. Hemort som tidigare.

1921-11-10
Ett partrederi i Lilla Saltvik är för 12000 kronor nya ägare till fartyget. Rederiet utser skepparen Karl Peter Petersson till huvudredare. Hemort oförändrad.

1922-05-16
Baserat på en nästan total ombyggnad av fartyget 1917 vid AB Saltviks Slip begär rederiet ett nytt certifikat vilket utfärdas enligt datum ovan. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1927-04-30
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Hemort som tidigare.

1927-11-21
Ägaren säljer andel i fartyget så att det återigen redas av ett partrederi. Förre huvudredaren och hemort kvarstår.
Fartyget motoriseras 1928.

1935-04-01
Skepparen Knut Gustaf Andersson i Horsö i Östra Eds församling är för 13000 kronor ny ägare och huvudredare. Ny hemort Östra Ed.

1946-04-24
Redaren ändrar fartygets hemort till Loftahammar. I övrigt inga ändringar.

1959-09-14
Den i Sankt Anna bosatte skepparen Karl Arvid Högström köper ensam fartyget för 7000 kronor och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Sankt Anna.

1959-09-16
Fartyget byter återigen ägare. Nu blir ingenjören Styrbjörn Warelius i Stockholm ny ägare och huvudredare. Fartyget köps för 9200 kronor och hemorten blir Loftahammar.

1959-11-10
Efter haveri och att man i efterföljande besiktning på Lidingöverken, funnit så mycket röta i fartyget att det ej kunnat repareras, så säljs det för 1352,50 kronor till firma Ing. A. Nilsson i Stockholm för upphuggning. Det utgår då ur fartygsregistret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat