Vega, JGTS, 3014

Bild från Kalmar läns museums bildarkiv.
Basfakta:
 • Tysk signal: MCTS
 • Svensk signal: JGTS
 • Svenskt reg. nr.: 3014
 • Längd: 32,62 meter
 • Bredd: 8,30 meter
 • Djup: 4,26 meter
 • Dräktighet:
  • 1897: 262,30 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1873
Byggd i Rostock av skeppsbyggmästaren O. Ludewig.

1891-04-11
Nu ägd av ett partrederi i Rostock med en herr F. W. Fischer som huvudredare. Fartygets namn var Rudolphine Burchard. Hemort Rostock .

1897-03-20
Inköpts till Sverige för 10.500 riksmark av ett partrederi i Figeholm där handlaren Mauritz Karl Hammar var huvudredare. Fartyget namnändrades till Vega. Hemort Figeholm.
Interimscertifikat utgivet av Svenska och Norska Generalkonsulatet i Lübeck enligt datum ovan. Ordinarie Certifikat utgivet 15/4 1897.

1903-02-18
Efter viss ombildning av rederiet utses styrmannen Kristian Leonard Westerström i Figeholm till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1903-04-19
Förlorad mellan Bornholm och Mön med man och allt under resa från Valdemarsvik mot West Hartlepool med props. Hittades kantrat 13/5 och bogserades till Ströby i Kögebukten där den senare höggs upp.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1903-05-13 och 1903-05-16