Gustaf Nerman, HJNQ

Basfakta:
 • Svensk signal: HJNQ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 104 fot
 • Bredd: 23,25 fot
 • Djupgående: 10,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1872: 26 nyläster eller 100,05 registerton
  • 1876: 245,83 ton
 • Riggning/typ: ångskonert
Historik:

1872
Byggd som ångskonert på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren Sven Olsson efter ritningar av mariningenjören O. Toll, Stockholm som nybygge 113 för grosshandelsbolaget James Dickson & CO i Göteborg och där grosshandlaren Mårten E Waern, Göteborg utsågs till huvudredare. Hemort Göteborg.
Första fribrev utfärdat 1872-12-16.

1876-11-25
Rederiet låter skeppsbyggmästaren L. G. Jonsson på dockvarvet i Stockholm förbygga fartyget till ångfartyg.
Nya mått blir:
Längd: 134,5 fot
Bred: 23,55 fot
Djup: 12,35 fot
Dräktighet: 245,83

Huvudredare och hemort som tidigare.

1880-05-08
Ett partrederi i Göteborg med sjökaptenen Emil Abrahamsson i Göteborg som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Hemorten Göteborg kvarstår.

1881
Fartyget sålt till rederi i Stavanger, Norge och utgår därmed ur svenskt register.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Utställningshäftet “Där skepp byggdes”