Josephina (b 1838)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 60,7 fot
 • Bredd: 20,95 fot
 • Djup: 8,3 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 27,75 svåra läster
  • 1860: 27,25 svåra läster
  • 1866: 19 nyläster eller 62,40 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1838
Byggd i Vätö socken i Roslagen under namnet Josephine.

Den tidiga historiken om fartyget är ej känd eftersom fribrev saknas.

1857-05-25
Handelsfirman C. Kallenberg i Kalmar är ägare till fartyget som förbyggs i Kalmar. Handlaren Carl Johan Gustaf Kallenberg i Kalmar blir utsedd till huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1862-07-18
Ett partrederi i Simrishamn med handlaren Johan Daniel Björkegren som huvudredare är nya ägare. Ägarna förbygger fartyget i Åhus och ändrar fartyget till skonare och ändrar namnet till Josephina. Hemort Simrishamn.

1867-05-13
För 3500 Riksdaler Riksmynt blir ett partrederi i Oskarshamn fartygets nya ägare. Till huvudredare utsågs skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén. Hemort Oskarshamn.

1872-11-07
Drev iland och strandade vid Stenderuphage i närheten av Kolding i Danmark och blev vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Barometern 1872-11-11
 3. https://vragwiki.dk