Victoria, JLMV, 3692

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv (beskuret).
Basfakta:
 • Tysk signal: NFQJ
 • Dansk signal: NTMQ
 • Svensk signal: JLMV
 • Svenskt reg. nr: 3692
 • Längd: 40,32 meter
 • Bredd: 8,30 meter
 • Djupgående: 4,53 meter
 • Dräktighet:
  • 1900: 375,30 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1878
Fartyget byggt i Hammelwarden i Tyskland av W. Hagens under namnet Adonis.

1896-97
Redad/ägd av D. Hays i Barke, Tyskland.

1900-06-02
Fartyget, hemmahörande i Brake köps 12/3 1900 för 22.500 mark, då liggande i Le Havre, av ett rederi i Oskarshamn med elva deltagare och som huvudredare utses kammarskrivare Axel Severin, Oskarshamn. Fartygets hemort blir Oskarshamn och fartyget döps om till Victoria.

1905-03-26
Vid en stämma med rederiets deltagare utsågs järnvägskontrollören Carl Oskar Palmqvist till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1915-09-28
Fartyget säljs till Danmark vilket redovisas till Kommerskollegium i ett brev 7/10 1915.

1916
Fartyget ägs/redas av A/S H. Hass med hemort Kallundborg.

1917
Ny ägare i form av A/S J. Damkier Petersen. Kolding.
Fartygets senare öden ej kända, saknas i Danmarks skibslister f.o.m. 1918.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Danmarks skibslister
 3. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 4. Lloyds Register
 5. Oskarshamnstidningen