Oscar

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 93,5 fot
  • Bredd: 24,9 fot
  • Djupgående: 10,92 fot
  • Dräktighet: 77,75 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1854
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsfirman G & F Johansson i Döderhultsvik. Som huvudredare utsågs handlaren och delägaren Fredrik Johansson. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 8/6 1854.

Detta är det enda som finns i fribrevet om skonerten Oscar. Det senaste dokument i fribrevet är daterat november 1854 och gäller en ommätning i Stockholm till 84,25 svåra läster. Inget dokument i fribrevet anger något om namnändring, försäljning eller haveri för fartyget.
Har du information som du vill delge mig, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev