Arla, HFVC, 2157

Basfakta:
 • Norsk signal: JWFG
 • Dansk signal: NJSR
 • Svensk signal: HFVC
 • Svenskt reg. nr: 2157
 • Längd: 124,5 fot (36,87 meter)
 • Bredd: 23,5 fot (6,75 meter)
 • Djupgående: 12,55 fot (3,24 meter)
 • Dräktighet:
  • 1871: 38 nyläster eller 137,54 registerton
  • 1878: 167,56 ton
  • 1881: 185,21 registerton
  • 1886: 167,64 ton
  • 1894: 155,8 samt 159,29 registerton (samma mätdatum)
 • Riggning/typ: ångskonert
Historik:

1870-71
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren Anders Olsson för ett partrederi med fem deltagare i Stockholm och med änkan Fredrika Wilhelmina Höglund som huvudredare. Hemort Stockholm.
Första fribrev utfärdat 22/4 1871.

1879-10-24
Ett partrederi med fyra deltagare i Stockholm köper fartyget och som huvudredare utses handelsbokhållaren Anders Gustaf Boström. Hemort fortfarande Stockholm.

1884-03-19
Fartyget säljs till ett partrederi med sex deltagare i Västervik och med handlaren Gustaf Reinhold Odelmark som huvudredare. Ny hemort blir Västervik.

1886-06-02
Ett partrederi i Stockholm med sju deltagare och med grosshandlaren Aron Magnus Holmgren som utsedd huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemmahamn blir Stockholm.

1887-04-12
Grosshandlaren Gustaf Robert Thalin i Gävle köper ensam fartyget och blir med detta även huvudredare. Ny hemort blir Gävle.

1891-03-23
Sjökapten Knut Georg Edvard Lewin i Stockholm blir ny ensam ägare och huvudredare. Hemort blir återigen Stockholm.

1893-05-02
Ägaren säljer halva delen av fartyget vilket innebär att det nu ägs av ett partrederi. Ingen förändring av huvudredare eller hemort.

1896-07-14
Återigen är sjökapten Knut Georg Edvard Lewin i Stockholm ensam ägare till fartyget och huvudredare. Inga övriga ändringar.

1898-06-04
Fartyget säljs för 23.500 kronor till Dampskibs-Aktieselskabet Amager och med C. J. Borg i Dragör som huvudredare. Hemort blir Köpenhamn. Fartyget utgår därmed ur svenskt register.

1899-08-22
Fartyget säljs vidare till Norge och en Thorbjørn Waag i Stavanger och namnändras till Tunge. Hemort Stavanger.

1905
Fartyget redas nu av ett partrederi i Stavanger.

1916-08-30
Under resa från Goole mot Caen med en last av byggnadssten sjönk fartyget på redden i Le Havre då de sökte lä för en storm.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Danmarks skibslister
 4. www.skipet.no
 5. Länspumpen Sjöfartshistorisk Förening i Göteborg