Alma, HLBG

Basfakta:
 • Svensk signal: HLBG
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 74 fot
 • Bredd: 23,70 fot
 • Djupgående: 10,60 fot
 • Dräktighet:
  • 1851: 67,84 svåra läster
  • 1867: 37,5 nyläster eller 116,56 registerton
  • 1876: 118,51 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1851
Byggd på Snäcke varv i Dalsland av skeppsbyggmästaren S. Olsson för ett partrederi i Fjällbacka där handlaren Magnus Backelin var huvudredare. Hemort troligen Fjällbacka.
Första fribrev utfärdat 22/9 1851.

1874-02-16
Ett partrederi i Simrishamn med grosshandlaren Johan Daniel Björkegren som huvudredare blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Simrishamn.

1878-03-09
Lantbrukaren Erland Magnus Högvall i Högskulla, Figeholm blir huvudredare i det partrederi som blir nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Högskulla.

1881-01-03
Enligt meddelande, daterat enligt ovan, från Svenska och Norska generalkonsulatet i Stettin så har fartyget kondemnerats och sålts.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev