Luther, JMLC, 3941

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv
Basfakta:
 • Svensk signal: JMLC
 • Svenskt reg. nr: 3941
 • Längd: 38,77 meter
 • Bredd: 8,65 meter
 • Djupgående: 3,48 meter
 • Dräktighet:
  • 1901: 261,67 registerton
 • Riggning/typ: Skonertskepp
Historik:

1901
Byggd på Oskarshamns skeppsvarv av ingenjör August Karlsson för grosshandlaren Carl Johan Sandell i Oskarshamn som då blev huvudredare. Hemmahamn Oskarshamn.
Certifikat erhölls 15/11 1901.

1908-02-??
Enligt brev till utrikesdepartementet från generalkonsulatet i Rio de Janeiro den 9/3 1908 så har fartyget sålts i Rio Grande do Sul till brasilianaren João Bauer. Kapten och styrman reste tillbaka till Sverige medan övrig besättning mönstrade på andra fartyg.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat.
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen