Superior, HPQT, 1425

Bild från Länsmuseet Gävleborg.
Basfakta:
 • Svensk signal: HPQT
 • Svenskt reg. nr: 1425
 • Längd: 142,45 fot eller 42,22 meter
 • Bredd: 31,5 fot eller 7,52 meter
 • Djupgående: 17,55 fot eller 5,21 meter
 • Dräktighet:
  • 1879: 483,34 ton
  • 1889: 492,48 registerton
  • 1897: 478,56 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1879
Byggd i Gävle av handelsbolaget P. Bergforss & Son för egen räkning. Huvudredare blir skeppsbyggmästaren Carl Gustaf Bergforss och hemmahamn blir Gävle.
Första fribrev utfärdat 10/7 1879.

1894-08-03
Nu ägs fartyget av ett partrederi med fyra deltagare i Gävle och som huvudredare är Carl Gustaf Bergforss utsedd. Hemort som tidigare.

1900-07-11
Ett partrederi med fyrtiotvå deltagare i Landskrona köper fartyget för 20.000 kronor och till huvudredare utses sjökapten Anders Persson i Landskrona. Ny hemmahamn blir Landskrona.

1903-12-02
Rederiet utses handlaren A. P. Andersson till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1907-03-27
Ett partrederi med sex deltagare i Oskarshamn köper fartyget och utser skeppsmäklaren Erik Mauritz Alexius Hagström till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1910-11-01
Under resa Limhamn – Gävle med en last av cement, soda och krita blev fartyget manöverodugligt under en storm och drev upp på Gåstensgrundet utanför Degerhamn och blev senare utdömt som vrak. Besättningen och en del inventarier räddades.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Oskarshamnstidningen 4 och 9/11 1910