Jehu, HKLQ

Basfakta:
 • Svensk signal: HKLQ
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 54,90 fot
 • Bredd: 17,40 fot
 • Djup: 8,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1838: 29,65 svåra läster
  • 1866: 17,5 nyläster eller 56,82 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1838
Byggd på Långö skeppsvarv i Söderhamn av skeppsbyggmästaren Erik Röstlund för handlaren Anders Altberg i Söderhamn. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Söderhamn.
Första fribrev utfärdat 22/6 1838.

1842-05-09
Handlaren Jakob Niklas Kinberg i Visby köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort blir Visby.

1846
Fartyget förbyggs i Visby av skeppsbyggmästaren H. Hansson för Kinbergs räkning.

1873-07-15
Ett partrederi i Figeholm med skepparen Erland Högvall i Figeholm som huvudredare blir nya ägare till fartyget där Figeholm blir hemorten.

1874-04-08
Efter att andelar i fartyget bytt ägare så utser rederiet handlaren Sven August Ljungstedt i Figeholm till ny huvudredare. Hemort Figeholm kvarstår.

1876
Slopad i Figeholm

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev