Ida, HDRQ

Basfakta:
 • Svensk signal: HDRQ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 86,5 fot eller 25,6 meter
 • Bredd: 27 fot 1 tum eller 8,32 meter
 • Djupgående: 13 fot 9 tum eller 4,06 meter
 • Dräktighet:
  • 1866: 106,33 svåra läster eller 61,18 nyläster
  • 1867: 56,5 nyläster eller 167,56 registerton
  • 1876: 192,58 ton
  • 1881: 192,65 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1846
Byggd i Holland. Holländskt namn “Drie Gezuisters

1866-04-30
Inköpt från Kastrup i Danmark 12/9 1865 till Sveriges, förbyggd i Malmö under året av skeppsbyggmästaren J. Bonnesen, av ett partrederi med fem deltagare i Malmö med sjökapten Julius Palm som huvudredare. Fartyget namnändras till “Ida” med hemort Malmö.

1870-03-22
Ett partrederi i Fiskebäckskil med nitton deltagare köper fartyget och till huvudredare utses sjökapten Olof Andersson i Fiskebäckskil. Ny hemort Fiskebäckskil.

1876-02-26
Efter förändringar i rederiet utses styrman Josias Didriksson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1877-05-12
Fartyget köps av ett partrederi med fyra deltagare i Oskarshamn med handlaren Anton Radhe som utsedd huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1880-11-??
Inkom i haveri till Cuxhaven och blev där kondemnerad och såld på auktion den 6/1 1881. Köpare för 4.500 kronor var Johan Oskar Cederberg som var delägare i fartyget.

1881-07-30
Fartyget har förbyggts för 3.010 kronor på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren C. Thorén för stadsfiskalen Johan Oskar Cederberg i Oskarshamn och som även blir huvudredare. Fartyget namnändras till “Ester” och hemort blir Oskarshamn. Nytt fribrev vid datum ovan.

1881-10-24
Vid resa från Kalmar till Hartlepool förolyckas fartyget vid ingåendet till Hartlepool och blir vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Oskarshamnstidningen 1881-10-25