Anna, JCSF, 1400

Basfakta:
 • Svensk signal: JCSF
 • Svenskt reg. nr.: 1400
 • Längd: 19 meter
 • Bredd: 5,77 meter
 • Djup: 2,4 meter
 • Dräktighet:
  • 1881: 61,71 registerton
  • 1894: 55,69 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

18??
När fartyget byggdes är ej definierat. Enligt det Nationalitets- och registreringscertifikatet så saknas både tid och plats för fartygets byggande.
Enligt Sveriges skeppslista 1901-02 är det byggt i Skäggenäs.
Fribrev saknas helt.

1894-07-19
Fartyget förbyggs på Västerviks varv och som ensam ägare anges skepparen Anders Jakob Nyman i Västervik. Hemort Västervik.
Redan 1881 ägde Nyman fartyget vilket framgår av ett mätbrev som utfärdades 13/5 1881.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdades vid datum ovan.

1900-06-06
Efter att tidigare ägaren avlidit köper skepparen Carl Mauritz Nilsson i Figeholm fartyget. Han är ensam ägare och tillika huvudredare. Hemort Figeholm.

1905-12-05
Handelsbolaget F. Jonsson & Co i Östertälje är för 550 kronor nya ägare. Fartyget avriggas och förändras till pråm under namnet Igelsta Sågverk V med Södertälje som hemort.

Fartygets slutliga öde efter namnändringen till Igelsta Ångsåg V och förändringen till pråm är obekant. Fartyget saknas i Sveriges skeppslista fr.o.m. 1905-06 varför man får utgå från att det avregistrerats.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.