Niord, HRPB, 872

Basfakta:
 • Svensk signal: HRPB
 • Svenskt reg. nr.: 872
 • Längd: 98 fot
 • Bredd: 24,75 fot
 • Djup: 10,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 85 svåra läster
  • 1883: 137,67 registerton
  • 1884: 142,20 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd på Lindnäs varv i Misterhult av skeppsbyggmästaren Nils Peter Carstens för handlaren och rådmannen i Oskarshamn Johan Gustaf Engström som i egenskap av ensam ägare även blev huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 25/9 1857.

1857-12-??
Såld till C. M. Wittusen i Naestved i Danmark för 15800 danska riksmynt.

1883
Nu redad/ägd av A. G. Wittusen i Naestved.

1883-07-10
Skepparen Alexander Kastman i Kalmar köper tillbaka fartyget till Sverige. Han är ensam ägare och huvudredare. Hemort Kalmar.

1890-03-19
Ett partrederi i Brantevik med skepparen Johan Anderberg som huvudredare är fartygets nya ägare. Ny hemort blir Brantevik.

1896-04-17
Skepparen Mathias Edvard Mattsson i Marum, Vätö är fartygets nye ägare. Hemort blir Arholma.

1907-07-31
Fartyget såldes till H. G. Söderbergs Import AB i Stockholm som avriggade fartyget till pråm. I och med detta avregistreras fartyget.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev, Fribrevsdiarier samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Danmarks skibslister
 3. http://www.jmarcussen.dk