G. B. Carr

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 134,8 fot
 • Bredd: 34,85 fot
 • Djupgående: 19,81 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 351 svåra läster
 • Riggning/typ: skepp
Historik:

1852
Byggd i Pillau i Preussen.

1853
Registrerad på J. J. Frost i London under namnet Australia.

1857-08-11
Inköpt under namnet G. B. Carr till Sverige av grosshandlaren Joseph Johnsson i Oskarshamn. Som ensam ägare blev han även huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1862-11-15
Fribrevet återsänt till Kommerskollegium från England vid ovanstående datum. Orsak anges ej. Fartygets slutliga öde ej känt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsdiarier
 2. Lloyd’s Register of Shipping
 3. Sjömanshuset i Göteborg, På- och avmönstringsliggare