Ingrid, KDTP, 6870

Basfakta:
 • Tysk signal: JBQS/DALO
 • Svensk signal: KDTP
 • Svenskt reg. nr: 6870
 • Längd: 34,49 meter
 • Bredd: 8,34 meter
 • Djupgående: 3,86 meter
 • Dräktighet:
  • 1922: 232,08 registerton
  • 1923: 233,79 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1922
Byggd på AB Saltviks Slips konkursbo för ett partrederi i Oskarshamn med tjugosju deltagare och med sjökapten Karl Otto Knut Svensson som huvudredare till en kostnad av 53.000 kronor. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 3/11 1922.

1928-02-10
Rederiet meddelar Kommerskollegium att fartyget sålts till A. Trittelwitz i Swinemünde, Tyskland för 25.000 kronor. Fartyget namnändras till “Merkur“. Fartyget utgår ur svenskt register.

1928-48
Fartyget har samma redare och hemort som vid försäljningen. Från och med 1949 saknas det i Lloyds Register.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Lloyds Register
 4. Oskarshamns Sjöfartsförening