Carl Otto Knut Svensson

Porträtt, Carl Otto Knut Svensson

1869
Föddes den 22 juli som yngst i en skara av 5 barn, 3 flickor (Inga Christina f. 1853 d. 1940; Matilda Desideria f. 1862 d. 1949 samt Carolina Sophia f. 1865 d. 1950) och 2 pojkar (Johan August f. 1856 d. 1937). Fadern var timmermannen Sven Johan Carlsson och modern 40-åriga Catharina Carlsdotter boende i Kikebo 352 i Döderhults församling. Dopet skedde den 27 juli.

1873
Flyttade inom Döderhults församling under året från Kikebo 352 till Gröndal 40. (Noterbart är att fastighetsbeteckningar vid tidpunkten är något oklara)

1882
Anställdes vid 13 års ålder som springpojke på Oskarshamns Mekaniska Verkstads kontor mot en avlöning av 3, säger 3 öre per timme. 11 timmars arbetsdag med 1 timmes middagsrast, eller en summa av 33 öre om dagen.

1884
Anställs som borstpojke på ångfartyget ”Albert” (HSKF) den 13 oktober.

1885
C O mönstrar av ångfartyget ”Albert” (HSKF) den 25 april.

1886
Mönstrade på som obetald jungman i Oskarshamn på skonertskeppet ”Trio” (HGDN, 896) den 15 april och mönstrade av i Västervik den 18 augusti. Mönstrade på råsegelskonaren “Mårten” (HQSR) i Oskarshamn den 4 september och mönstrade av den 26 november, även detta i Oskarshamn.

1887
Mönstrade på skonertskeppet ”Dockan” (HNPK) den 20 juni som jungman.

1889
Mönstrar av ”Dockan” (HNPK) den 13 november.

1890
Mönstrar återigen på ”Dockan” den 10 maj men rymmer i Liverpool den 24 juli. Tar hyra på den engelska fullriggaren ”Four Winds” (engelsk beteckning och reg.nr. JVHM, 91200) (tidpunkt okänd).

1891
Mönstrade av ”Four Winds” i maj.

1892
C O’s mor Catharina avlider i lungkatarr den 13 april. Avlägger styrmansexamen (styrmansbrev 48) i Västervik 27 april. Mönstrar åter på fullriggaren ”Four Winds” (engelsk beteckning och regnr JVHM, 91200), tidpunkt okänd.

1893
Mönstrar på fyrmastade barken ”Jutepolis” (engelsk beteckning MKPG) i Graden Rich, Indien och mönstrar av i Amsterdam. (tidpunkter okända)
Mönstrar på den skonerten ”Wasa” (HSRD, 1578) som styrman den 6 november. 1894 Avmönstrar från ”Wasa” den 11 september och mönstrar på skonertskeppet ”Emil” (JCPN, 1302) som styrman den 13 oktober för att mönstra av den 13 december.

1895
Avlägger examen i ångmaskinlära den 18 mars. Mönstrar på skonerten ”Henriette” (HFSN, 2248) som styrman den 26 april och mönstrade av densamma den 23 oktober. Mönstrar på skonaren ”Luther” (HNCF, 1959) som styrman den 26 oktober för att mönstra av den 28 december.

1896
Vigdes den 2 februari med Anna Viktoria Sofia Jonsson, född 2 juni 1875, av komminister N J Andersson. Carl Otto var då skriven på Gröndal no. 40 och Viktoria på Gröndal no. 6. Föregående lysningsdagar var 12, 19 och 26 januari. Mönstrade på som styrman den 1 april på barkskeppet ”M Roosval” (HLPD, 412) för att mönstra av den 24 november.
Flyttade den 5 oktober från Gröndal 40 till Gröndal 4 i Döderhult församling tillsammans med sin hustru. Anställs som befälhavare den 28 november på skonaren ”Elisabeth” (HQJM, 59).

1897
Mönstrar av ”Elisabeth” (HQJM, 59) i Leith den 7 januari efter totalhaveri vid Orkneyöarna. Anställs som befälhavare på skonerten ”Christopher” (HRKF, 3047) den 3 maj och mönstrade av den 6 september. Anställs som befälhavare i barkskeppet ”Moya” (HRTV, 435) den 14 september och avmönstrar efter totalhaveri utanför Onsala den 16 december i Kungsbacka.

1898
Husförhörslängd anger en flytt 1 april från Gröndal 4 i Döderhult till Oskarshamn Nr 713, vilket kanske inte var någon flytt eftersom området Gröndal inkorporerats i Oskarshamns församling och därmed förmodligen fått en ny fastighetsbeteckning. Anställs som befälhavare i en nyinköpt bark som tillfälligt döptes till ”Carl Dam” den 5 mars. Efter att fartyget blivit omdöpt till ”Nora Dam” (JHNP, 3178) fortsätter C O sin befälhavaretjänst fram till den 9 september då han mönstrar av.

1899
Verkar i barken ”Varuna” (JKPC, 3450) som styrman under perioden 18 mars till den 6 december.

1900
Flyttade under året från Nr 713A till sin faders hus Nr 743 (Prinsgatan 3). Fastighetslängd för tiden anger inget datum. Anställs som befälhavare i skonertskeppet ”Lilly” (JGSV, 2996) den 17 mars. ”Lilly” läggs upp för vintern den 6 december. Vid folkräkningen 31 december anges bostaden till Nr 743 (Prinsgatan 3) och yrket till sjökapten.

1901
Seglingarna återupptas den 1 april och fortsätter under året till dess att C O mönstrar av ”Lilly” (JGSV, 2996) den 21 december 1902. Anställs som befälhavare på ångfartyget ”Ulfåsa” (HSKP, 1145) den 4 mars och har samma tjänst med kortare avbrott för fartygets vintervila fram till den 25 november 1904.

1904
Anställs som befälhavare på ångfartyget ”Ystad” (HRGP, 2362) den 27 december. C O’s far, timmermannen Sven Johan Carlsson köper av Oskarshamns stad tomten Nr 742 för kronor 723,68 den 4 juni. Lagfart fås 26 september. Vid samma tidpunkter överlåter Sven Johan tomten till C O och som får lagfart på fastigheten vid samma tidpunkt.

1905
Mönstrar på ångaren ”Ystad” (HRGP, 2362) den 20 januari. Enligt boken ”Gamla Gröndal” blev ett hus färdigt på tomten Nr 742 (Midgård 4, Prinsgatan 5) under året. Eftersom C O ägde fastigheten torde han och hans hustru byggt huset samt flyttat in under året.

1906
Avmönstrar från ”Ystad” (HRGP, 2362) den 5 januari. Antas som befälhavare på ångfartyget ”Otto” (JDLR, 1746) den 5 juni.

1908
Som fosterbarn kommer den 28 september Inez Helga Hasselblad (f. 1907-09-15 i Adolf Fredriks församling i Stockholm, död 1964-05-15 i Oskarshamn) till familjen.

1910
Vid folkräkningen den 31 december anges bostaden till Nr 742 (Midgård 4, Prinsgatan 5) och yrket till sjökapten. Den 31 december avlider C Os far och fastigheten Nr 743 tillfaller alla syskon med 1/5-del vardera.

1913
Köpebrev skrivs den 5 mars om att C O, brodern Johan August och systern Matilda Desideria säljer sina andelar i fastigheten till de två i fastigheten boende systrarna Inga Christina och Carolina för totalt 2153 kronor. Lagfart fås 30 mars. Mönstrar av ”Otto” den 21 november efter att ha innehaft tjänsten som befälhavare, med vissa mindre avbrott från den 5 juni 1906. Den 1 december bildar C O och Karl Anker Dam ett företag som under namnet Dam & Svensson avser att idka skeppsmäkleri och speditionsaffär.

1914
C O blir den 11 februari utsedd till huvudredare för en från Brantevik till Oskarshamn inköpt skonert med namnet ”Haftalia” (HLPS, 2489) där C O även var en av delägarna med 1/10-del i fartyget. Den 19 februari inköps i Rudköbing, Danmark en skonert med namnet ”Caroline” till Oskarshamn för ett rederi med flera deltagare för en summa av 6750 kronor där C O utses till huvudredare. C O’s andel i fartyget var 2/30-delar. Fartyget omdöps till ”Tyra” (JTRZ, 5584). Den 12 maj säljer av C O Svensson sin 1/10-del i ”Haftalia” (HLPS, 2489) till P E Wikholm för 270 kronor. Skonaren ”Sofie” (HSPF/SJVK, 2409) inköps av C O ensam och blir därmed fartygets huvudredare. Dock finns det information i Riksarkivet som anger köpet till 9 februari 1915.

1915
Den 1 juni utträder Karl Anker Dam ur Dam & Svensson och C O fortsätter ensam under samma namn. Den 17 juni köper ett rederi i Oskarshamn med C O Svensson som med 7/10-delar i fartyget blir
utsedd som huvudredare en 3-mast skonare vid namn ”Bertil” (JPFD, 4393) från Bergkvara.

1916
Den 15 mars köper C O fastigheten Svarta Nr 410 vid Borgmästaregatan i stadsdelen Neptunus i kvarteret Gorillan av byggmästaren S P Petersson (som förmodligen är svåger till C O) för 8000 kronor. Lagfart 3 april.
Den 24 maj säljs ”Tyra” (JTRZ, 5584) till fabrikör Henning Müller och handlanden Theodor Jönsson, båda bosatta i Halmstad. Den 26 maj försäljer sjökapten Linus Högstedt sina 2/10-delar i 3-mast skonare ”Bertil” (JPFD, 4393) till C O Svensson.

1917
C O köper den 21 februari tillsammans med glasmästaren Ernst Petersson en skonare “Nathalia” (JLHK, 3648) för 6.500 kronor från mästerlotsen Gustaf Reinhold Klingström i Oskarshamn. Redan 2 maj samma år säljs fartyget vidare till ett partrederi med grosshandlaren Johan Albert Johansson i Berga som huvudredare för 11.500 kronor.

Köper 20 oktober fastigheten ”Ringskärshill 1” om 4039 m2 i Kättilfjärden med beteckning Klämna Nr 3:48 i Döderhult socken, av hemmansägaren Carl August Erneberg för 1000 kronor.

1918
Den 30 maj köps skonerten ”Johanna Matilda” (HCSF, 1728) för 22500 kronor från Anna Augusta Albertina Broms i Stockholm till ett rederi i Oskarshamn med C O Svensson som delägare och som med 5/60-delar i fartyget blir utsedd till huvudredare.

1920
Den 16 januari säljer C O fastigheten Svarta Nr 410 (Borgmästaregatan) till Wilhelm Wijkström och Gustaf Rambäck, innehavare av firman Wijkström & Rambäck för 12000 kronor. De nya ägarna får lagfart 19 januari. Den 27 mars köper C O ytterligare 1/60-del i skonerten ”Johanna Matilda” (HCSF, 1728) för 1000 kronor och kom efter detta köp att inneha 6/60-delar i fartyget. Folkräkningen 31 december anger bostaden till Nr 742 (Midgård 4, Prinsgatan 5) och yrket till skeppsmäklare.

1922
3-mastade skonaren ”Bertil” (JPFD, 4393) säljs på offentlig auktion för 640 kronor den 17 januari till Blankaholms Sågverks AB för avtackling och förändring till pråm. Vid en värdering av Blankaholms sågverk (21 juli 1925) vid företagets försäljning upptas ”Bertil” som en däckad styrbar pråm med 2 kojplatser till ett värde av 8000 kronor och till ett saluvärde av 5000 kronor. Ett rederi med C O Svensson som huvudredare och med ett innehav av 10/90-delar anmälde till registrering den 26 oktober, den på Saltviks Slip beställda 3-mast skonaren ”Ingrid” (KDTP, 6870).

1923
På våren köpte C O AB Eric Hagström i Oskarshamn av Sydsvenska Banken som övertagit firman mot en skuld. Affären kostade C O 85000 kronor, vilket betydde att alla besparingar och inteckning i hus gick åt, dock täckte det inte hela summan, men banken skulle på “mitt ärliga ansikte” göra upp affären med den säkerhet som fanns. I bolagsregistret anges tidpunkten för C O´s inträde i styrelsen till 1923-09-14.

1924
Den 12 mars anmäls att firman Dam & Svensson upphör, men den återuppstår vid samma tidpunkt under namnet Dam & Svensson Eftr. Gösta Klingström som ämnar idka skeppsmäkleri och agentverksamhet.

1925
Den 11 februari köper C O Svensson 1/90 vardera från fröken Maria Carolina Ekström och fröken Ella Anna Lovisa Ekström för totalt 200 kronor. I och med detta kom C O Svensson att äga 12/90 i 3-mastade skonaren ”Ingrid” (KDTP, 6870).

1928
Vid ett extra sammanträde med delägarna för 3-mast skonaren ”Ingrid” (KDTP, 6870) den 28 januari bestäms att rederiet säljer fartyget till herr A. Trittelwitz, Swinemünde, Tyskland för 25000 kronor. Skonaren ”Sofie” (HSPF/SJVK, 2409) köps den 8 maj av sjökapten Olle Hermansson, Skärhamn för 5000 kronor som också i egenskap av ensam ägare blir huvudredare.

1929
Den 2 april säljs skonerten ”Johanna Matilda” (HCSF, 1728) för 6000 kronor till kapten Heye Daenekas, Altona a/d Elbe, Tyskland. ”Johanna Matilda” blev Oskarshamns sista segelfartyg. Den 15 april tillträder ny delägare i firman, i form av Karl Oskar Arvid Andersson och det nya namnet blir Dam & Svensson Eftr Klingström, Andersson. Den 15 april anhåller C O och Victoria Svensson om att få adoptera Inez Helga Hasselblad som deras dotter, vilket beviljas och stadsfästes den 24 juli.
Blir den 30 juli utsedd till Finlands Vice Konsul i Oskarshamn. Den 23 november gifter sig dottern Inez Helga med Karl Hugo Johannesson.

1930
Vid folkräkningen 31 december är bostaden i kvarteret Midgård 4 (Nr 742, Prinsgatan 5) och yrket angivet till skeppsmäklare och vice konsul.

1932
Den 8 maj föds första barnbarnet Karl Olof i Oskarshamn.

1933
Dottersonen Karl Olof avlider 29 januari.

1936
Den 14 maj köps via skeppsmäklaren Eric Hagström i Oskarshamn skonertskeppet ”Albert” (SHPG, 6090) från Höganäs för 33500 kronor där C O Svensson, som innehar 35/67-delar, blir huvudredare.

1937
Den 16 juni försäljer Torsten Ivar Renius Engström sina sista 5/67-delar i skonertskeppet ”Albert” (SHPG, 6090) till C O Svensson för 3000 kronor. C O Svensson innehade med detta köp 40/67-delar. Fastighetsföreningen ABOS bildas 26 november av C O Svensson, Karl Sigfrid Alexius Bohman och John Sigurd Hedström samt med Bror Oskar Lithander som suppleant. Fastighetsföreningen hade som ändamål att förvärva och förvalta fastigheter för att bereda medlemmar eller icke medlemmar kontor, bostäder eller lager i dessa i form av hyresavtal.

1938
Den 12 mars köper fastighetsföreningen ABOS u.p.a tomten nr 6 i kvarteret Flodhästen (Skeppsbron 3) av Oskarshamns stad för 15000 kronor. Vid köpet var ett affärs- och boningshus under uppförande. Lagfart 15 juni. Den 5 juli försäljer Carl Hugo Johannesson sina 3/67-delar i skonertskeppet ”Albert” (SHPG, 6090) till C O Svensson för 1500 kronor som därmed kom att äga 43/67-delar av fartyget.

1939
Den 1 juni säljer C O fastigheten Ringskärshill Nr 1 (då som stadsägan nr. 221) till fru Elin Viktorsson för 3000 kronor. Köparen får lagfart 28 juni.
Till förmån för finlandsinsamlingen hålls den 30 december en soaré på Oskarshamns teater. Salongen är fullsatt och i närvaro av bl. a. ett 25-tal finska sjömän och finske vice konsuln C. O. Svensson genomförs det över två timmar långa programmet med tal, musik och recitationer. Insamlingen ger nästan 1700 kr.

1940
I oktober bildas Oskarshamns Sjöfartsförening. Dess syfte är att organisera sjöfartsintresserade personer i Oskarshamn och att driva ett sjöfartsmuseum. C O Svensson blir föreningens förste ordförande. Den 22 november gifter dottern Inez Helga om sig med Lars Gunnar Ferdinand Larsson.

1942
Den 9 december föds dottersonen Lars Göran.

1943
3-mast skonaren ”Henrik” (SIUK, 1808) köps för 21000 kronor från Borgholm den 11 mars till ett rederi i Oskarshamn där C O Svensson, som innehar 3/21-delar i fartyget, utses som huvudredare. Den 25 september, på resa från Norrsundet till Rönne med en last av trävaror strandade skonertskeppet ”Albert” (SHPG, 6090) på Flutteskären 6 mil O.S.O. om Örskär.

1944
Skonaren ”Valkyrian” (SKAO, 4197) inköps till Oskarshamn den 10 maj för 38000 kronor där C O Svensson blir huvudredare och innehar 10/38-delar i fartyget. Skonerten ”Lydia” (SKMW, 6674) säljs den 19 december för 75000 kronor av kapten Erik Olausson i Skärhamn till ett rederi i Oskarshamn där C O Svensson som delägare innehade 40/75-delar och som utsågs till fartygets huvudredare. Den 29 december köper C O ytterligare 7/75-delar i fartyget för 7000 kronor av Rickard Jonsson för att efter det inneha 47/75-delar.

1945
Den 6 maj föds dottersonen Karl Håkan.

1946
Den 12 januari under resa Visby – Oskarshamn strandar 3-mast skonaren ”Henrik” (SIUK, 1808) på reven utanför Ljungskärs stångmärke utanför Strupö söder om Västervik. Den 11 mars inköptes fartyget M/S ”Elisabeth” (KGMF/SIEK, 7426) som var en 3-mastad skonert med hjälpmaskin till ett andelsrederi i Oskarshamn, där C O var delägare med 9/330-delar, från Stockholm för 165000 kronor. Den 1 augusti säljer C O fastigheten Nr 742 (Midgård 4, Prinsgatan 5) till lantbrukaren Linus Dahlberg för 40500 kronor. Nye ägaren får lagfart 23 juli 1947. Den 1 augusti säljer Dahlberg fastigheten för 42000 kronor till fru Anna Karlsson som även hon får lagfart 23 juli 1947. Den 11 november säljs ”Lydia” (SKMW, 6674) till Rederiaktiebolaget Freja/Jägmästare Stig Wijkström, Jönköping för 100000 kronor.

1947
Den 11 april avlider Carl Otto Knut Svensson, då boende på adressen Skeppsbron 3 (Flodhästen 6). Fram till sin död ingick C O i styrelsen för AB Eric Hagström. I registreringshandlingarna anges utträdet till 1947-05-19. Den 27 september blir M/S ”Elisabeth” (KGMF/SIEK, 7426) vrak efter grundstötning vid Doe Udde, Bornholm.

1948
Den 10 februari utträder Gösta Klingström ur speditionsfirman och ensam kvar blir Arvid Andersson. Firmanamnet ändras till Dam & Svenssons Eftr Arvid Andersson.

1949
Sterbhuset efter C O Svensson säljer den 5 mars de 10/38-delarna i Skonaren ”Valkyrian” (SKAO, 4197) som tidigare innehades av C O Svensson till Rickard Manfred Jonsson i Oskarshamn för 9000 kronor.

1950
Den 18 mars avlider Anna Viktoria Sofia Svensson på adress Skeppsbron 3 (Flodhästen 6).

1964
Den 20 juli upphör firma Dam & Svensson Eftr Arvid Andersson på grund av konkurs.

1998
AB Eric Hagström vilket efter ombildningar blivit Samuelsson & Hagström Shipping AB gick 1998-12-08 i konkurs.

Källor

 1. C O Svenssons förlaga till boken ”Sjöfolk och Kustbor” utgiven av Oskarshamns Sjöfartsförening
 2. Svensk Skeppslista
 3. Oskarshamns Tidningen
 4. Oskarshamns sjömanshus sjömansrullor och mönstringsliggare (Landsarkivet i Vadstena) (Mönstringslista)
 5. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister 1879-1912 (Landsarkivet i Vadstena)
 6. Riksarkivet: Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Fartygsregistreringssektionen, Fartygsakter
 7. Döderhults och Oskarshamns kyrkoarkiv
 8. Oskarshamn under 150 år av Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult
 9. Boken Gamla Gröndal av Magnus Ekstrand och utgiven av Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult.
 10. Carl Otto Knut Svenssons minnesanteckningar – “memoarer“.
 11. Patent- och Registreringsverket.