Ulfåsa, HSKP, 1145

Bild från Mariehamns Sjöfartsmuseum
Basfakta:
 • Svensk signal: HSKP
 • Svenskt reg. nr: 1145
 • Längd: 30,94 meter
 • Bredd: 6,33 meter
 • Djupgående: 3,38 meter
 • Dräktighet:
  • 1885: 144,25 registerton
  • 1892: 150,45 registerton
  • 1894: 135,89 registerton
  • 1899: 137,99 registerton
  • 1911: 131,88 registerton
 • Riggning/typ: propellerångskonert
Historik:

1884
Byggd i Sjötorps docka av varvsdisponenten Sixten Groth för Motala Rederiaktiebolag i Motala. Handlaren Carl Nilsson utsågs till huvudredare och hemorten blev Motala.
Första fribrev daterat 1885-05-21.

1894-03-31
Ny huvudredare blir den verkställande direktören i rederiet, Gustaf Fredrik Pettersson. I övrigt inga ändringar.

1898-01-07
Ett partrederi i Falkenberg köper Ulfåsa och inspektorn Carl Bernhard Boman blir huvudredare. Hemort Falkenberg.

1902-02-07
Lantbrukaren Fredrik Olsson i Böljerum i Gladhammars socken köper ensam fartyget för 19000 kronor och blir dess huvudredare. Hemort blir Verkebäck.

1903-03-12
Fartyget kastas upp på sandstrand vid Hide på Gotland under en svår storm efter det att ankringen släppt. Fartyget grävs ut, tätas i Slite och bogseras till Västervik för reparation.

1907-03-19
På nytt säljs fartyget, denna gång till ett partrederi med två deltagare i Karlstad med trävaruhandlaren Olof Petrus Hedin som huvudredare. Karlstad blir fartygets hemort.

1911-02-17
Fartyget tillhör nu genom köp sjökapten Wilhelm Peterson på Gåsö, Skaftö församling. Fartygets namn ändras till Algot och hemorten blir Gåsö.

1912-04-10
Skeppsmäklaren Nils Österman i Gävle köper nu ensam Algot och blir då huvudredare. Ny hemort blir Gävle.

1912-10-24
Enligt skrivelse till Kommerskollegi anmäler Österman att fartyget sålts till Finland.
Ny ägare blev Isidor Jansson i Mariehamn på Åland.

1915
Ny ägare i form av H. H. Norman i Pyhämaa, Finland.

1918
Återigen en ny ägare, denna gång K. F. Helisevä i Åbo, Finland.

1921
Fartyget byter ägare till Väinö Aleksander Mäkelä i Viborg, Finland.

1921-06-12
Enligt uppgift skall fartyget ha förlist. Haveriorsak och plats ej känd.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Ålands sjöfartsmuseum, Mariehamn
 3. Sveriges skeppslista
 4. Oskarshamnstidningen mars 1906