Mårten, HQSR

Basfakta:
 • Dansk signal: NCPL
 • Svensk signal: HQSR
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 28,85 meter
 • Bredd: 6,53 meter
 • Djupgående: 3,69 meter
 • Dräktighet:
  • 1881: 159,03 registerton
  • 1883: 174,59 registerton
 • Riggning/typ: Skonert
Historik:

1856
Byggd i Harburg i Tyskland under namnet Schwinge.

1868
Köps till Danmark av skeppsredaren H.C. Christensen i Marstal och namnändras till Trovador.

1872
Hemort ändras till Svendborg. Efter 1879 redas fartyget av änkan Maren Christensen.

1881-11-17
Köps av ett partrederi med tre deltagare i Oskarshamn med vice konsuln Adolf Lundberg som huvudredare. Hemort Oskarshamn och namnet Mårten.

1884-03-17
Ett nytt fribrev gör gällande att tidigare delägaren sjömanshusombudsmannen Seth Wickberg nu köpt samtliga delar i fartyget och blir då ensam ägare och huvudredare. Hemmahamn som tidigare.

1887-05-11
Fartyget har nu handlaren Olof Wingren, Oskarshamn som ensam ägare. Hemmahamn i Oskarshamn.

1889-04-24
Fribrevet anger att änkefru Christina Petersson i Oskarshamn är ensam ägare till fartyget. Som huvudredare agerar sjökapten Frans Rosenström och hemort fortfarande Oskarshamn.

1892-04-18
Fartyget strandade på grundet Maalen i trakten af Twedestrand i Norge under resa från Oskarshamn till Hull med trälast. Fartyget blev så illa skadat att det kondemnerades. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen
 4. http://www.jmarcussen.dk