Varuna, JKPC, 3450

Basfakta:
 • Tysk signal: RCWF
 • Norsk signal: ?
 • Svensk signal: JKPC
 • Svenskt reg. nr: 3450
 • Längd: 42,92 meter
 • Bredd: 8,84 meter
 • Djupgående: 5,75 meter
 • Dräktighet:
  • 1899: 479,79 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp

1867
Byggd i Sunderland, förmodligen av Briggs & Sons.

1899-04-07
Köps i Rostock den 4/4 1899 för 17000 riksmark av styrmannen Per Linus Högstedt från Högsby, Kalmar län som blir fartygets huvudredare. Hemort Oskarshamn. Interimscertifikat utfärdat av Svenska och Norska Generalkonsulatet i Lübeck 7/4 1899. Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 1899-05-05.

1902-02-??
Enligt meddelande från Svenska och Norska konsulatet för Skottland säljs fartyget, liggande i Leith, till den norske kaptenen Theis Tönnesen från Farsund i Norge och övergår till norskt register.

1902-02-14
Fartyget övergavs i läckande tillstånd vid Cape Honclipp, Sydafrika under resa Clyde – Algoa Bay med antracitkol.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Lloyds register
 3. Oskarshamnstidningen
 4. Digitalt museum