Wasa, HSRD, 1578

Bild från Figeholms Bildarkiv/Hamnmagasinets Vänner.
Basfakta:
  • Svensk signal: HSRD
  • Svenskt reg. nr: 1578
  • Längd: 34,53 meter
  • Bredd: 7,16 meter
  • Djupgående: 3,54 meter
  • Dräktighet: 226,01 nettoregisterton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1886
Fartyget byggs på Figeholms skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för handlaren Gustaf Wilhelm Hammarberg i Figeholm som blev huvudredare. Hemmahamn Figeholm.
Första fribrev utfärdat 18/9 1886.

1909-11-13
Fartyget strandade i hårt väder vid Amager’s södra udde och blev vrak under resa mellan Bollsta, vid Härnösand och Köpenhamn med trälast. Samtliga ombord räddades av bärgningsångaren Herta.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
  2. Sveriges skeppslista
  3. Oskarshamnstidningen