Wasa, HSRD, 1578

Bild från Figeholms Bildarkiv/Hamnmagasinets Vänner.
Basfakta:
 • Svensk signal: HSRD
 • Svenskt reg. nr: 1578
 • Längd: 34,53 meter
 • Bredd: 7,16 meter
 • Djupgående: 3,54 meter
 • Dräktighet:
  • 1886: 226,01 registerton
  • 1894: 212,28 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1886
Fartyget byggs på Figeholms skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för handlaren Gustaf Vilhelm Hammarberg i Figeholm som blev huvudredare. Hemmahamn Figeholm.
Första fribrev utfärdat 18/9 1886.

1909-11-13
Fartyget strandade i hårt väder vid Amager’s södra udde och blev vrak under resa mellan Bollsta, vid Härnösand och Köpenhamn med trälast. Samtliga ombord räddades av bärgningsångaren Herta.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen