Ystad, HRGP, 2362

Bild från Kalmar läns museums bildarkiv
Basfakta:
 • Svensk signal: HRGP
 • Svenskt reg. nr: 2362
 • Längd: 42,86 meter
 • Bredd: 6,15 meter
 • Djupgående: 3,85 meter
 • Dräktighet:
  • 1882: 217,09 registerton
  • 1890: 264,61 registerton
  • 1894: 245,28 registerton
  • 1906: 253,35 registerton
  • 1907: 261,98 registerton
 • Riggning/typ: skonertriggat skruvångfartyg
Historik:

1882-12-09
Fartyget byggdes på Oskarshamns Mekaniska Verkstad för Ångfartygsaktiebolaget Nu i Ystad med skeppsklareraren Frans Petersson som utsetts till huvudredare. Hemmahamn Ystad. Konstruktör troligtvis Carl Gustaf Hasselbom.
Fribrev erhölls vid datum ovan.

1890-08-26
Kockums Mekaniska Verkstad förbyggde fartyget och det ommättes till 264,61 ton enligt nytt fribrev. Inga övriga ändringar.

1902-02-07
Skeppsklareraren Herman Donnér i Åhus köper ensam fartyget av förra rederiet och blir då dess huvudredare. Hemort blir Åhus.

1906-03-19
Fartyget köps av Rederi AB Herman i Åhus i vilken styrelse Herman Donnér ingår. Han blir fortsatt fartygets huvudredare. Hemort Åhus.

1914-04-29
Ystad kolliderade under resa med last av gatsten med norska ångfartyget Liv och sjönk vid Grodener Bake vid Cuxhaven i Tyskland. Fartyget fick ligga kvar efter det att master och övre delar tagits bort. Sjöförklaringen hölls i Hamburg.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista