Nora Dam, JHNP, 3178

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförening (copyright)
Basfakta:
 • Italiensk signal: PHBN
 • Fransk signal: KBDF
 • Svensk signal: JHNP
 • Svenskt reg. nr: 3178
 • Längd: 37,6 meter
 • Bredd: 8,63 meter
 • Djupgående: 4,77 meter
 • Dräktighet:
  • 1898: 331,51 registerton
 • Riggning/typ: Barkskepp
Historik:

1874
Byggs i Trieste i dåvarande Österrike av skeppsbyggmästaren S. Pyseytely eller S. Piscitelli. Skeppsbyggarens namn skiljer beroende på källa. Fartygets ursprungliga namn är inte känt.

1886
Första registrering av fartyget med namnet Fischetti med V. Fischetti & Fratelli, Catania, Italien som ägare.

1892
Ägs av L. Fouque under namnet Louis F med Marseille, Frankrike som hemmahamn.

1897-09-24
Fartyget tillhör nu dansk ägare, Fr. Langermann med Aarhus som hemmahamn.

1898-04-15
Köps för 6000 kronor av ett partrederi med fyra deltagare i Oskarshamn med Karl Anker Dam som huvudredare. Fartyget namnges tillfälligt till Carl Dam vilket vid hemkomst till Oskarshamn namnändras till Nora Dam. Hemmahamn Oskarshamn.

1898-10-22
Fartyget säljs för 7000 kronor till Stockholms Transport och Bogserings AB och avriggas till pråm på Ekensbergs Varv. Vidare öden okända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Lloyd´s Register
 4. Oskarshamnstidningen
 5. Boken “Sjöfolk och kustbor berättade för Kerstin Werner” utgiven av Oskarshamns Sjöfartsförening. (ISBN:91-630-0546-8)