Moya, HRTV, 435

Basfakta:
 • Norsk signal: HTRB
 • Svensk signal: HRTV
 • Svenskt reg. nr: 435
 • Längd: 36,66 meter
 • Bredd: 7,86 meter
 • Djupgående: 4,62 meter
 • Dräktighet:
  • 1884: 318,47 registerton
  • 1893: 307,92 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1869
Fartyget byggdes av skeppsbyggmästaren G. Larsen på varvet G. L. Gjemle i Skevik, Grimstad, Norge under namnet Udjus.

1871
Uppgift om att en A. Arvesen var ägare till fartyget och hemmahamn var Arendal.

1884-03-28
Fartyget köptes på haveriauktion 1883-08-20 efter det att det i juni gått på grundet Britterna utanför Östergarnsholm på Gotland men senare kommit flott och tagit sig till Slite. Fartyget var under norsk flagg och hade namnet Udjus och troligtvis hemmahörande i Arendal, Norge.
Den nye ägaren, grosshandlaren Edvard Liljewalch, Stockholm lät reparera och iståndsätta fartyget av L. J. Kellander på Kalmar skeppsvarv. Fribrev enligt datum ovan. Hemmahamn blev Visby och fartygets namn ändras till Moya.

1888-04-21
En delägare tillkommer så att fartyget nu ägs av ett partrederi med grosshandlaren Carl Otto Molander i Visby som huvudredare. Hemort ändras ej.

1896-11-27
Handlaren John Uddenberg i Oskarshamn köper ensam fartyget för 4000 kronor och blir därmed dess huvudredare. Hemort ändras till Oskarshamn.

1897-12-15
Grundstötte upprepade gånger i mycket disigt och hårt väder på Grundabåde vid Nidingarna utanför Onsala, sprang läck och blev totalt vrak på resa Antwerpen – Verkebäck med en last av valstråd för Gunnebo bruks räkning. Besättningen räddade sig i livbåten och tog sig till ett obebott skär under natten för att morgonen efter ta sig till Råö där man fick torra kläder och mat. Last, rigg och vissa inventarier bärgades iland på Råö. Fartyget blev totalt sönderslaget.

Källor:
 • Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 • Sveriges skeppslista
 • Oskarshamnstidningen
 • http://skuteregisteret.no