John Uddenberg

Personuppgifter:

Född 1854-01-01 i Lilla Vångerslät i Åby församling i Kalmar län. Föräldrar var komministern Carl Johan Uddenberg och hans hustru Sofia Kristina Maria Rosén

Flyttar 1859 med föräldrarna till Högsrums församling på Öland och 1865 till Långlöts församling. Nu anges han som sjöman.

Flyttar 1874 ensam till Mönsterås församling där han tituleras handelsbetjänt och bokhållare.

1885 bosätter han sig som handlare i Oskarshamn.

Startade 1888 tillsammans med Christian Theodor Linnell trävarufirman “John Uddenberg” i Oskarshamn. Linnell utgick ur firman 1892 som drevs vidare av Uddenberg själv.

Deltog i bildandet av Ångfartygs AB Småland 1898.

1900 anges han som grosshandlare och bankdirektör och ledamot i Oskarshamn sjömanshus direktion.

1905-1909 var han ordförande i Oskarshamn hamndirektion och var 1905 även ledamot i Oskarshamns stadsfullmäktige. 1908 var han drätselkammarens vice ordförande för att 1909-10 vara dess ordförande.

1911 bosätter han sig i Frankrike med återkommer 1915 till Oskarshamn, nu som rentier.

Avlider 1917-12-19 bosatt på nr 140 i Oskarshamn som rentier och Riddare av Vasa Ordern.

Sjömanshusregistreringar:

Inga registreringar har hittills hittats.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittills hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1882CharlottaSkonareMönsterås
1888-90TommaSkonertkoffOskarshamn
1896-97MoyaBarkskeppOskarshamn
Källor:
  1. Kyrkoarkiv
  2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  3. Sveriges skeppslista
  4. Oskarshamns sjömanshus
  5. Länsstyrelsen i Kalmar län, Handelsregister
  6. Boken “Oskarshamns Historia” av Manne Hofrén