Charlotta, HKBV, 1005

Basfakta:
 • Svensk signal: HKBV
 • Svenskt reg. nr.: 1005
 • Längd: 77,85 fot
 • Bredd: 22,62 fot
 • Djup: 9,72 fot
 • Dräktighet:
  • 1865: 49,05 svåra läster eller 28,25 nyläster
  • 1866: 31 nyläster eller 97,71 registerton
  • 1876: 93,18 ton
  • 1882: 92,32 registerton
  • 1895: 84,53 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1865
Fartyget byggs på varv i Bergkvara av skeppsbyggmästaren O. Olsson för ett partrederi i Kalmar med handlaren Gottfried Meurling som huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat 1865-09-11.

1873-04-19
Fartyget köps av sjökaptenen Carl Gustaf Törnqvist i Västervik som även blir huvudredare. Ny hemort Västervik.

1874-04-15
Handlaren Nils Petter Johansson i Mönsterås blir för 12.500 kronor ny ägare till fartyget. Han blir som ensam ägare även huvudredare och Mönsterås blir fartygets nya hemort.

1880-03-31
Den i Mönsterås bosatte sjökaptenen Konstantin Uddenberg blir ny ägare och huvudredare till fartyget. Ingen ändring av hemort.

1882-07-27
Handelsbokhållaren John Uddenberg i Mönsterås är ny ensam ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1882-10-10
Skepparen Erik Peter Jonsson i Bergkvara är den nya ägaren och huvudredaren till fartyget. Ny hemort blir Bergkvara.

1898-04-02
Ett partrederi Kolboda köper fartyget och utser skepparen Johan August Petersson till ny huvudredare. Ny hemort blir Kolboda.

1901-04-19
Tidigare huvudredaren och skepparen Johan August Petersson köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och fortsatt huvudredare. Hemort som tidigare.

1902-04-07
Handlaren Giovanni Theodor Sjölin i Järnavik köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Järnavik.

1911-05-31
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget huggits upp.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat