Tomma, HFSM, 99

Basfakta:
 • Svensk signal: HFSM
 • Svenskt reg. nr: 99
 • Längd: 78,6 fot
 • Bredd: 20 fot
 • Djupgående: 9,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1867: 28 nyläster eller 89,61 registerton
  • 1877: 100,34 registerton
 • Riggning/typ: skonertkoff
Historik:

18??
Byggd okänt år i Elsfleth, Tyskland

1867-06-01
På strandningsauktion i Ystad köper grosshandlaren Erland Petersson i Oskarshamn fartyget för 3000 kronor och det förbyggs på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren N P Carstens. Som ensam ägare var han även huvudredare. Fartygets hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1870-04-30
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Oskarshamn men kvarstår som huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1871-03-29
Ett nytt partrederi med klädeshandlaren Per August Petersson i Oskarshamn som huvudredare blir de nya ägarna. Ingen ändring av hemort.

1873-03-15
Skepparen Johan Svensson blir huvudredare då ett nytt partrederi köper fartyget. Hemort som tidigare.

1888-06-19
Återigen blir ett nytt partrederi nya ägare till fartyget och till huvudredare utses John Uddenberg i Oskarshamn. Hemort oförändrad.

1890-04-02
Fartyget köps av den i Oskarshamn bosatte Karl Johan Lagerqvist och som ensam ägare även blir huvudredare. Hemort kvarstår.

1891
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi. Troligen kvarstår Lagerqvist som huvudredare. Hemort som tidigare.

1892-04-08
Skepparen Johan Erik Jonsson på Kråkmarö i Gryt blir ny ensam ägare och huvudredare. Fartygets nya hemort blir Kråkmarö.

1896-10-18
Fartyget avseglade från Helsingborg mot Stockholm den 10/10 och förliste mellan Sandhammaren och Kåseberga med man och allt. Fyra sjömanskistor från fartyget flöt senare iland vid Sandhammaren.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Söderköpingsposten 1896-11-11