Four Winds, JVHM, 91200

Basfakta:
  • Engelsk signal: JVHM
  • Engelskt reg. nr: 91200
  • Längd: 81,4 meter
  • Bredd: 12,0 meter
  • Djupgående: 7,22 meter
  • Dräktighet: 1799 NRT
  • Riggning/typ: fullriggare
Historik:

1885
Byggd på Palmers Shipyard i Jarrow, Newcastle upon Tyne för G. N. Gardiner & Co, Liverpool.

1897
Som ny ägare anges en miss E Shute. Namn och hemort som tidigare.

1898
Ny ägare i form av Ship Four Winds Co Ltd i Liverpool där en T. Shute är huvudredare. Ingen ändring av namn eller hemort.

1899-01-16
Fartyget lider fullständigt haveri vid Helgoland på resa mellan Iquique, Chile och Hamburg med nitrat.

Källor:
  1. Lloyds register