Christopher, HRKF/JHCB, 3047

Basfakta:
 • Dansk signal: NFLC
 • Svensk signal: HRKF/JHCB
 • Svenskt reg. nr: 3047
 • Längd: 24,99 meter
 • Bredd: 6,78 meter
 • Djupgående: 2,96 meter
 • Dräktighet:
  • 1897: 97,89 registerton
  • 1900: 97,47 registerton
 • Riggning/typ: Skonert
Historik:

1851
Byggd i Stege i Danmark av skeppsbyggmästaren A. Petersen.

1862
Fartyget ombyggt i Nakskov.

1871
Ägs av rederiet Puggaard & Hage i Nakskov och har namnet Christopher Hage.

1883
Redas av J. F. Sellerup, Nakskov nu under namnet Christopher.

1887
Nu ägs fartyget av Niels Petersen i Marstal. Namn oförändrat.

1897-05-17
Fartyget köps in till Sverige av ett partrederi med sex deltagare i Oskarshamn för 3600 kronor med skeppsmäklaren Karl Anker Dam som huvudredare. Namnet bibehölls med hemort Oskarshamn.

1899-03-14
Förre delägaren i rederiet, skepparen Per August Olsson i Oskarshamn, köper upp samtliga andelar i fartyget och blir därigenom ensam ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1905-08-31
Natten mellan 31/8 och 1/9 grundstötte och förliste fartyget under resa mot Oskarshamn i barlast vid Hesselö i Danmark. Manskapet räddades av en av bärgningsångare. Fartyget var oförsäkrat.

Källor:
 1. Danmarks skibslister
 2. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Sveriges skeppslista
 4. Oskarshamnstidningen
 5. Oskarshamns sjömanshus
 6. https://vragwiki.dk