Otto, JDLR, 1746

Bild från Kalmar Läns Museums bildarkiv
Basfakta:
 • Engelskt reg. nr: 63031
 • Svensk signal: JDLR
 • Svenskt reg. nr: 1746
 • Längd: 58,13 meter
 • Bredd: 8,39 meter
 • Djupgående: 4,62 meter
 • Dräktighet:
  • 1894-11: 424,96 registerton
  • 1894-12: 396,75 registerton
  • 1907: 423,47 registerton
  • 1916: 419,48 registerton
 • Riggning/typ: Skonertriggat ångfartyg
Historik:

1869
Fartyget byggdes med nybyggnadsnummer 307 av James Laing & Co, Deptford, Sunderland under namnet Sweden för C. M. Webster, West Hartlepool.

1876
West Hartlepool Steam Navigation Co, West Hartlepool nya ägare till fartyget.

1893
Under Engelsk flagg strandade fartyget vid Rönnskär i Finska skärgården under resa från Tyne mot Wasa med en last av kol.

1893-12-08
Fartyget köps in till Sverige av Bergnings och Dykeriaktiebolaget Neptun, Stockholm som tog upp ångaren efter grundstötningen och lät Oskarshamns Mekaniska Verkstad & Skeppsdocka AB reparera fartyget och namnändrade fartyget till Otto.

1897-12-04
Fartyget läggs upp vid mekaniska verkstaden i Oskarshamn efter avslutad seglation och kom under vintern att genomgå en del reparationer samt utrustades under vintern för att användas som logementsfartyg vid försöken att bärga Ryska pansarskeppet Hangöudd i Finska viken.

1900-08-03
Ångfartygs AB Kalmar i Kalmar köper fartyget och det får Kalmar som hemmahamn och sjökapten Magnus Ulrik Petersson, Kalmar som huvudredare. Petersson är även bolagets styrelseordförande.

Bild från Klubb Maritims bildarkiv.

1906-06-11
Fartyget köps på offentlig auktion av den förre delägaren i Ångfartygs AB Kalmar, grosshandlaren Lorentz Petersson, Bergkvara. Hemort blir nu Bergkvara med L. Petersson som huvudredare.

1906-08-28
Nu tar ett partrederi med två delägare över fartyget där huvudredaren Lorentz Petersson kvarstår vilket även gäller hemmahamnen.

1908-02-12
Fartyget köpet av det nybildade Bergkvara Ångfartygs AB i Bergkvara. Hemmahamn och huvudredare kvarstår som tidigare.

1915-11-25
Fartyget, nu liggande i Tyne, säljs till partrederi med 14 deltagare och med skeppsredaren Nils Österman i Stockholm som huvudredare. Förmodligen blev Stockholm hemmahamn.

1916-05-18
Efter att ha köpt upp samtliga andelar i partrederiet och därmed blivit ensam ägare säljer nu Nils Österman fartyget till Rederi AB Ingvar i Malmö med sjökapten Per Ingvarsson som styrelseordförande för rederiet och då även huvudredare. Hemmahamn blir Malmö och fartygets namn vill rederiet skall vara Orvar. Den 17/5 inkom rederiet med en önskan att få ändra fartygets namn till Ingvar vilket godkändes.

1918-04-23
Rederi AB Ingvar försäljer 27/3 1918 ångaren till konsul Gustaf E. Sandström i Göteborg för 675.000 kronor. Sandström överlåter den 6/4 1918, på oförändrade villkor, fartyget till det under bildande Rederi AB Felix i Göteborg. Rederiet namnändrar fartyget till Osric och med Göteborg som hemmahamn. Patent och Registreringsverket godkände Rederi AB Felix den 19/4 1918. Certifikat erhölls den 23/4 1918.

1919-04-08
Fartyget köps för 250.000 kronor av ett partrederi med tre deltagare i Helsingborg och med f. d. hamnkaptenen Herman Lennart Corfitzon som huvudredare. Ny hemort blir Helsingborg.

1920-01-19
Efter att förre huvudredaren avlidit utser rederiet konsuln Otto Hilding Hillerström till huvudredare. Fartygets hemort fortfarande Helsingborg.

1922-03-06
Certifikat utfärdas för fartyget Kullaberg f.d. Osric att fartyget nu genom köp för 60.000 kronor, tillhör sjökapten Hans Hansson i Mölle i egenskap av under bildande Rederi AB Mölle och att fartygets hemmahamn nu blir Mölle.

1922-12-09
Nytt Certifikat utfärdat för Rederi AB Mölle då Hans Hansson överlåtit fartyget till det nybildade rederiet. Rederi AB Mölle godkändes av Patent och Registreringsverket 31/10 1922.

1923-11-23
Strandade på Witton Sands i floden Humber i England under påbörjad resa från Goole, besiktigades 14/12 i Hull varefter fartyget kondemnerades. Vraket såldes till en Engelsk firma för upphuggning.

Källor:
 • Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.
 • Sveriges skeppslista
 • http://sunderlandships.com
 • www.faktaomfartyg.se