M Roosval, HLPD, 412

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv
Basfakta:
 • Svensk signal: HLPD
 • Svenskt reg. nr: 412
 • Längd: 37,11 meter
 • Bredd: 7,85 meter
 • Djupgående: 3,98 meter
 • Dräktighet:
  • 1874: 96 nyläster eller 278,80 registerton
  • 1876: 291,38 ton
  • 1881: 291,36 registerton
  • 1895: 280,65 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1874
Byggd på varv i Oskarshamns av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för vice konsuln Nils Gustaf Wijkström i Oskarshamn som då även blev huvudredare för fartyget. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utgivet 6/6 1874.

Antonio Luzzo. Painter of Venice. Genova 1881. Barkskeppet M. ROOSVAL Capt. L. Juhlin 1881.
Från Sjöhistoriska museet. (PDM)

1886-07-14
I en skrivelse till Kommerskollegium från Magistraten i Oskarshamn görs gällande att 3/4-delar av fartyget sålts till handelsfirman P. E. Kreuger & Jennings i Kalmar. Köpebrev, fribrev eller annan handling saknas. Även saknas information om vem som var huvudredare samt fartygets hemort.
Detta sammantaget gör att informationen kan anse mycket tveksam.

1888-05-14
Ett partrederi på 14 deltagare blir nu de nya ägarna där bleckslagaren Karl Johan Löfgren blir huvudredare. Hemort för fartyget är Oskarshamn.
Några köpeshandlingar gentemot tidigare ägare finns ej.

1909-03-??
I ett brev från 22/4 1911 till Kommerskollegium meddelar disponenten Hugo Teodor Wijkström i Högsby, att han på auktion i mars 1911 köpt sin brors, N G Wijkströms 1/3 i fartyget efter dennes konkurs i firman N. G. Wijkström & Son. Vid inköptstillfället övergick troligen rollen som huvudredare till Hugo Wijkström.

1911-02-24
I Certifikatet finns en notering att Hugo Teodor Wijkström övertagit rollen som huvudredare.

1915-05-26
Fartyget sänktes av en torped eller flytmina som träffade midskepps, under resa Oskarshamn – Sunderland med trävaror, klockan ½ 4 på eftermiddagen i Nordsjön med bäring N 56,31; O 2,14. Två man ur besättningen omkom. I sjöförklaringen anses det att det var en torped som orsakade katastrofen.
Övriga bärgades av den holländska trålaren Tres Fratres från Ymuiden och fördes i säkerhet i Stavanger.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Sjöförklaring från Oskarshamns Rådhusrätt
 4. Oskarshamnstidningen