Hugo Teodor Wijkström

Personuppgifter:

Född 1873-05-15 i Oskarshamn. Föräldrar var handlaren och vice konsuln Nils Gustaf Wijkström och hans hustru Fredrika Christina Linnell.

Åren 1896 -1902 verkar han som prokurist i firman N. G. Wijksttröm & Son i Oskarshamn och från 1900 anges han även som försäkringsombud.

Vigd 1899-06-15 i Haga församling med Herta Maria Davida Bengtsson, född i Göteborgs Gustavi församling 1876-09-28

1903 flyttar han med sin familj till Stockholm.
Åren 1907-11 är bostadsorten Högsby församling där han verkar som disponent.
1911 återkommer han till Oskarshamn, även här som disponent och som vice konsul.

Han ingår 1913-15 i Oskarshamns sjömanshus direktion.

Från 1923 är familjen åter i Stockholm. Han tituleras nu som f.d. vice konsul.

Avlider 1955-01-28 bosatt i Matteus församling i Stockholm.

Sjömanshusregistreringar:

Inga registreringar har hittats.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1909-15M RoosvalBarkskeppOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns sjömanshus
  4. Boken “Oskarshamns Historia” av Manne Hofrén
  5. Länsstyrelsen i Kalmar län, Handelsregister