Tyra, JTRZ, 5584

Basfakta:
 • Dansk signal: NKQW
 • Svensk signal: JTRZ
 • Svenskt reg. nr: 5584
 • Längd: 27,4 meter
 • Bredd: 6,8 meter
 • Djupgående: 3,05 meter
 • Dräktighet:
  • 1914: 101,30 registerton
  • 1915: 99,51 registerton
  • 1923: 108,57 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1873
Byggd i Köge i Danmark under namnet “Caroline“.

1874
Hemmahörande i Köge. Ägare/redare anges ej.

1883
Ägs/redas av A/S A. Hasselbalch i Köge.

1905
Ägs/redas av P. B. Petersen, Rudkjøbing, Danmark

1914-03-10
Inköpt till Sverige från ett partrederi i Rudköping i Danmark av ett partrederi med tjugosex deltagare i Oskarshamn och med sjökapten Carl Otto Knut Svensson som huvudredare. Hemort Oskarshamn. Fartyget namnändrades till “Tyra“. Datum ovan anger det av konsulatet i Köpenhamn utfärdade interimscertifikatet. Ordinarie certifikat erhölls 27/4 1914.

1916-05-24
Ett partrederi med två deltagare i Halmstad köper fartyget. Rederiet utser fabrikör Henning Müller till huvudredare. Ny hemort Halmstad.

1920-03-27
Efter att huvudredaren avlidit utser rederiet kontorschefen Magnus Öfverberg till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1921-02-09
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och tillika huvudredare. Hemorten Halmstad kvarstår.

1927-03-14
Fartyget säljs för 5.000 kronor till fröken Martha Sepke i Stettin, Tyskland och utgår därför ur svenskt register.

Slutligt öde för fartyget är obekant.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Danmarks skibslister.