Valkyrian, JNKV/SKAO, 4197

Basfakta:
 • Svensk signal: JNKV/SKAO
 • Svenskt reg. nr: 4197
 • Längd: 24,57 meter
 • Bredd: 7,01 meter
 • Djupgående: 2,73 meter
 • Dräktighet:
  • 1903: 97,13 registerton
  • 1917-06: 82,95 registerton
  • 1917-07: 82,20 registerton
  • 1930: 87,80 registerton
  • 1936: 86,13 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1903
Byggd på Sjötorps skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Sixten Groth för ett partrederi med tre deltagare och med skepparen Patrik Edvin Erlandsson i Grafvarne som huvudredare. Fartyget hemort Grafvarne.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 17/9 1903.

1904-02-27
Rederiet ändrar fartyget hemort till Örgryte.

1905-01-30
Fartyget köps, liggande i Stettin, av ett partrederi med fyra deltagare i Höganäs och med hamnkaptenen Hans Petter Jönsson i Höganäs som utsedd huvudredare. Fartygets nya hemort blir Höganäs.

1915-02-05
Efter ett anbud på 15.000 kronor så säljer rederiet fartyget till ett partrederi med fyra deltagare i Styrsö där skepparen Alban Johansson i Styrsö utses till huvudredare. Ny hemort blir Styrsö.

1917-06-06
I mätbrev anges att fartyget nu är motorfartyg. Information om var och när installationen gjordes saknas.

1920-04-08
Fartyget köps för 87.000 kronor av ett partrederi med sju deltagare i Stockholm och med ingenjör John Scharp i Nibble som utsedd huvudredare. Fartyget nya hemort blir Stockholm.

1929-03-15
Sjökapten Oscar Emanuelsson i Nya Varvet, Göteborg köper ensam fartyget för 16.000 och blir ned det då även huvudredare. Ny hemort Nya Varvet.

1929-04-15
Ett partrederi med nio deltagare i Mariestad köper fartyget för 23.000 kronor och utser köpman Henrik Hammar i Mariestad till ny huvudredare. Ny hemort blir Mariestad.

1936
Ny motor, Skandia på 100 hk installeras.

1944-05-25
Fartyget köps för 38.000 kronor av ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn där vice konsuln Carl Otto Knut Svensson blir utsedd till huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1947-03-31
Rederiet utser sjökapten Knut Rickard Manfred Jonsson i Oskarshamn till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1949-03-19
Tidigare huvudredaren Knut Rickard Manfred Jonsson köper nu resterande andelar i fartyget från sterbhuset för Carl Otto Knut Svensson och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1951-02-01
Fartyget kondemneras efter besiktning i Oskarshamn, efter en eldsvåda ombord vid en resa 20/7 1950 från Limhamn till Nyland med en last av cement, blivit inbogserad till Nynäshamn där branden släcktes och senare bogserad till Oskarshamn.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat