Henrik, HVNB/SIUK, 1808

Basfakta:
 • Dansk signal: NCFS
 • Svensk signal: HVNB/SIUK
 • Svenskt reg. nr: 1808
 • Längd: 18,15 meter
 • Bredd: 6,38 meter
 • Djupgående: 2,66 meter
 • Dräktighet:
  • 1891: 64,22 registerton
  • 1896: 85,68 registerton
  • 1929: 77,29 registerton
  • 1930: 77,25 registerton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1846
Byggd på Ørlogsværftet i Köpenhamn av skeppsbyggmästaren Richter, troligen under namnet Markrelen. Hon byggdes för tjänst i Danska marinen.

1863-88
Hemort i Aalborg och ägd/redad av Chr. Simoni.

1888-91
Ägd/redad av J A Hansen. Hemort Aalborg.

1891-05-13
Inköpt till Sverige av ett partrederi med fem deltagare i Skillinge som galeas och namnändrad till Henrik. Huvudredare sjökapten Nils Andersson i Skillinge. Fartygets hemort Skillinge.
Interimsfribrev utfärdat av konsulatet i Köpenhamn 7/4 1891.

1896-05-08
Under innevarande år låter rederiet Karlshamns skeppsvarv förbygga och förlänga fartyget 6 meter samt omriggas till skonetskepp och därmed till nya mått:
Längd: 24,36 meter
Bredd: 6,94 meter
Djupgående: 2,38 meter
Dräktighet: 85,68 nettoregisterton.
Nytt certifikat erhölls vid datum ovan.

1902-03-17
Fartyget köps av ett partrederi med fem deltagare i Hagaberg, Loftahammar och med skepparen August Ferdinand Mattsson i Hagaberg som huvudredare. Hemort Hagabeg, Loftahammar.

1915-03-31
Fartyget köps av ett partrederi i Åhus med tre deltagare och som huvudredare utses skeppsmäklaren Gustaf Ahlsten i Åhus. Fartyget nya hemort blir Åhus.

1915-09-13
Till ny huvudredare utses disponenten Allan Lenander i Ignaberga. I övrigt inga ändringar.

1916
Rederiet meddelar kommerskollegium så sent som 13/3 1917 att rederiet redan under 1916 sålt andelarna i fartyget till stationsinspektorn Axel Fredrik Persson Falken i Åhus som ensam ägare och ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1919-02-18
Ett partrederi med sex deltagare i Sandvik på Öland köper fartyget för 26.000 kronor och utser skepparen Carl Adrian Sjöström till huvudredare. Fartyget nya hemort blir Sandvik.

1927-03-22
Skepparen Anders Augustinius Andersson i Steninge på Öland köper ensam fartyget och blir med detta dess huvudredare. Fartygets hemort Sandvik kvarstår.

1929-06-13
Fartyget förses med en hjälpmotor på 45 Hk och mäts om i Oskarshamn till 77,29 nettoregisterton. Ägare och hemort kvarstår.

1936-03-19
Fartyget säljs för 10.000 kronor till skepparen Thor Albert Andersson i Borgholm som ensam äger fartyget och blir huvudredare. Ny hemort Borgholm.

1943-03-13
Inköpt för 21.000 kronor till ett partrederi med sju deltagare i Oskarshamn med vice konsuln Karl Otto Knut Svensson som huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1946-01-12
Strandade vid Ljungskärs stångmärke utanför Strupö, Västervik under resa Visby – Oskarshamn med en last av presenningar och blev totalt vrak.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Danmarks skibslister
 4. http://www.jmarcussen.dk