Albert, KBQD/SHPG, 6090

Bild från Krister Blidsell´s samling. Fotograf okänd.
Basfakta:
 • Svensk signal: KBQD/SHPG
 • Svenskt reg. nr: 6090
 • Längd: 32,63 meter
 • Bredd: 8,42 meter
 • Djupgående: 3,26 meter
 • Dräktighet:
  • 1919: 182,02 registerton
  • 1930: 159,01 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1919
Fartyget byggdes på Vikens Skeppsvarv AB, ursprungligen för egen räkning men köptes för 160.000 kronor av AB Östersjöfart i Helsingborg med Anders Petter Horndal som huvudredare. Hemmahamn blev Helsingborg.
Första Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 25/4 1919.

1920-08-27
Rederiet ändrar fartygets hemort till Viken. Inga övriga ändringar.

1922-04-10
Ett partrederi med fyrtiofem deltagare i Lerberget köper fartyget då tidigare ägaren gått i likvidation för 45.000 kronor och som huvudredare utses Bror Filip Ohlsson i Lerberget. Ny hemort blir Lerberget.

1929-06-11
Rederi AB Albert i Lerberget köper fartyget för 20.000 kronor och utser Bror Filip Ohlsson till huvudredare. Lerberget kvarstår som hemort.

1930-05-23
Rederiet meddelar kommerskollegium att fartyget blivit försedd med hjälpmotor av märket Avance på 86 hk och ommätt till 159,01 nettoregisterton.

1934-03-07
Fartyget köps för 33.000 kronor av ett partrederi med tre deltagare i Höganäs med skepparen Teodor Ernesto Svensson som huvudredare. Hemort Höganäs.

1936-05-19
Ett partrederi i Oskarshamn med fem deltagare och med Karl Otto Knut Svensson som huvudredare köper fartyget för 33.500 kronor. Ny hemort blir Oskarshamn.

1943-09-25
Strandade på Flutteskär 6 mil OSO om Örskär under resa från Norrsundet till Rönne med en last av trävaror och blev senare vrak. Besättningen räddades av livbåtskryssaren Dan Broström följande dag.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat