Nathalia, JLHK, 3648

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförening (copyright)
Basfakta:
 • Dansk signal: NHJT
 • Svensk signal: JLHK
 • Svenskt reg. nr.: 3648
 • Längd: 93,10 fot
 • Bredd: 23,95 fot
 • Djup: 10,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1853: 64,25 svåra läster
  • 1900: 114,32 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1853
Byggd på varv i Djursvik som Nanny Marie av skeppsbyggmästaren Anders Håkansson för handlaren Sven Petersson i Djursvik. Som ensam ägare var han även huvudredare. Fartyget hemort troligen Djursvik.
Första fribrev utfärdat 1853-10-07.

1862
Fartyget redas/ägs av en kapten C. Ohlsen i Skjelskør i Danmark. Fartyget namnändrat till Nathalia.

1869
Ett partrederi i Skjelskør redar/äger fartyget.

1879
Fartyget förbyggs i Marstal.

1899
H. J. Bager i Marstal är redare/ägare till fartyget. Fartyget hemort fortfarande Skjelskør.

1900-04-23
Inköps från Skjelskør i Danmark till Sveriges för 6.000 kronor av ett partrederi i Oskarshamn med tullvaktmästaren Viktor August Laurentius Edvall i Oskarshamn som huvudredare. Hemort blir Oskarshamn.
Certifikat utfärdat vid datum ovan.

1913-03-13
För 5.000 kronor bildas ett nytt partrederi för fartyget och då övergår ansvaret som huvudredare till delägaren och mästerlotsen Gustaf Reinhold Klingström i Oskarshamn. Hemort ej ändrad.

1917-02-21
Ännu ett nytt partrederi köper in fartyget för 6.500 kronor och till huvudredare utses sjökaptenen Karl Otto Knut Svensson i Oskarshamn. Hemort kvarstår.

1917-05-02
Återigen köps fartyget, denna gång för 11.500 kronor, av ett nytt partrederi med grosshandlaren Johan Albert Johansson i Berga som huvudredare. Oskarshamn kvarstår som fartygets hemort.

1917-11-27
Grosshandlaren Oskar Brynolf Johansson i Kalmar köper ensam fartyget för 10.500 kronor och blir då även huvudredare. Ny hemort Kalmar.

1918-12-05
Efter besiktning på AB Saltviks Slip konstaterades att fartyget var i så dåligt skick att man bedömde att det ej var värt att reparera. Fartyget höggs därefter upp vid varvet.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Danmarks skibslister
 3. http://www.jmarcussen.dk